Web Analytics
scris joi, 07.11.2019

Situaţia investiţiilor în infrastructură de drumuri şi poduri din judeţul Argeş

De la începutul anului și până în prezent, Regia Județeană de Drumuri Argeș a efectuat lucrări de reparații și întreținere pe 30 de drumuri județene, respectiv pe o lungime totală de 364,616 km, în condițiile în care județul Argeș deține o rețea de drumuri județene de 1.193,948 Km, situându-se pe locul trei la nivel național. De asemenea, în domeniul infrastructurii de drumuri și poduri sunt în implementare 10 obiective finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (5 poduri și 5 drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei) și trei investiții finanțate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș (un pod și două drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de lei).

Situaţia investiţiilor în infrastructură  de drumuri şi poduri din judeţul Argeş

Stadiul derulării investiţiilor finanţate prin PNDL

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în domeniul infrastructurii de drumuri sunt finanțate 10 obiective implementate de Consiliul Județean Argeș – 5 poduri și 5 drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei. Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL:
1. Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca (valoarea investiției: 12.611.345 lei)
– Stadiul actual: execuție lucrări în derulare (stadiu fizic 8%)
– Data începerii lucrărilor: 07.08.2019;
– Durata de realizare a investiției – 10 luni;
Lucrări executate până în prezent: 27 podețe la drumuri laterale; balastare drumuri laterale pe o lungime de 25 metri; 6 podețe transversale la drum (de diametru 1000 mm); balastare platformă drum pe o lungime de 120 metri.

2. Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu (valoarea investiției: 15.985.000 lei).
– Stadiul actual: este în derulare procedura de achiziție publică.

3. Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696 (valoarea investiției: 4.482.805,43 lei)
– Stadiul actual: execuție lucrări în derulare (stadiu fizic 8%)
– Data începerii lucrărilor: 21.09.2019;
– Durata de realizare a investiției – 12 luni;
Lucrări executate până în prezent: balastare platformă drum pe toată lungimea acestuia în proporție de 90%.

4. Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, km 17+753 – 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare)
– Stadiul actual: în data de 22.10.2019 s-a predat amplasamentul către constructor; se află în perioada de mobilizare, amenajare organizare de șantier și aprobare de către Inspectoratul de Poliție a Managementului de trafic;
– Valoarea investiției: 11.524.000 lei.

5. Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăeşti peste Râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti (valoarea investiției: 4.740.000 lei)
– Stadiul actual: procedura de achiziție publică de lucrări este în derulare.

6. Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în com. Valea Danului (valoarea investiției: 12.352.000 lei)
– Stadiul actual: expertiză tehnică și studiu de fezabilitate elaborate.
– Proiect tehnic în curs de verificare de către verificatorul de proiect.

7. Pod pe DJ 741 Pitești – Valea Mare – Făgetu – Mioveni, km 2+060 peste pârâul Valea Mare (Ploscaru) la Ștefănești (valoarea investiției: 2.875.000 lei)
– Stadiul actual: procedura de achiziție publică de lucrări este în derulare.

8. Pod pe DJ 731 B Sămara – Băbana – Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, în comuna Băbana (valoarea investiției: 2.126.250 lei) – investiție finalizată.

9. Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești (valoarea investiției: 78.722.000 lei)
– Stadiul actual: actualizare DALI și expertiză tehnică.

10. Modernizare pe DJ 725 STOENEȘTI – DRAGOSLAVELE, km 3+313-6+626, L=3,313 km în comunele Stoenești și Dragoslavele (valoarea investiției: 8.660.000 lei)
– Stadiul actual: execuție lucrări în derulare (stadiu fizic 90%).
– Lucrări executate până în prezent: infrastructură drum (fundație); turnat covor asfaltic; lucrări de artă (ziduri de sprijin); șanțuri, rigole – 90%; lucrări de siguranța circulației (parapeți elastici).

Proiecte finanţate de la bugetul CJ Argeş

În domeniul infrastructurii de drumuri, sunt finanțate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș trei investiții – un pod și două drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de lei. Stadiul actual al proiectelor:
1. Modernizare DJ 731D, km 7+450-19+674, L=12,224 km (Valea Nandrii) – valoarea investiției: 41.887.182,16
Stadiul actual: a fost elaborată documentația tehnică: Studiu de teren (geotehnic și topografic), Expertiză tehnică, D.A.L.I. și a fost încheiat contractul cu verificatorul autorizat de proiect.

2. Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Cateasca, jud. Argeș (valoarea investiției: 1.472.725,98)
Stadiul actual: a fost elaborată documentația tehnică: Studiu de teren (geotehnic și topografic, Studiu hidrologic), Expertiză tehnică, D.A.L.I. Procedura de achiziție „Servicii de verificare proiecte” este în derulare.

3. Modernizare DJ 703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești (valoarea investiției: 25.019.087,00 lei)
Stadiul actual: a fost elaborată documentația tehnică: Studiu de teren (geotehnic și topografic), Expertiză tehnică, D.A.L.I. Procedura de achiziție publică „proiectare+execuție” este în derulare.

Achiziţii realizate prin Regia Judeţeană de Drumuri

Iată și stadiul procedurilor de achiziție publică ale Regiei Județene de Drumuri Argeș, aflate în desfășurare pentru anul 2019 – proiectare și execuție, D.A.L.I., deszăpezire.
De la începutul anului și până în prezent, Regia Județeană de Drumuri Argeș a efectuat lucrări de reparații și întreținere pe 30 de drumuri județene, respectiv pe o lungime totală de 364,616 km, în condițiile în care județul Argeș deține o rețea de drumuri județene de 1.193,948 km, situându-se pe locul trei la nivel național.
Pentru luna noiembrie, Regia Județeană de Drumuri Argeș are în vedere lucrări de reparații asfaltice, șanțuri, podețe și covor asfaltic, după cum urmează:
• Reparații asflatice pe DJ 702 G Recea – Cătanele – Căteasca – Rătești, km 0+000-12+240
• Reparații asfaltice pe DJ 703H Curtea de Argeș – Valea Danului – Cepari, km 0+000 – 13+475
• Reparații asfaltice pe DJ 702 C Leordeni – Bogați – lim. jud. Dâmbovița, km 0+000 – 13+405
• Modernizare DJ 704H Merișani – Băiculești – Curtea de Argeș, km 13+05 – 17+600 – șanțuri și podețe
• Covor bituminos pe DJ 703A Cotmeana – Cocu – Poiana Lacului, km 0+000 – 7+900, tronson 4+697 – 5+697.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş transmite stadiul procedurilor de achiziţie publică în desfăşurare pentru anul 2019.

Proiectare şi execuţie:
• Covor bituminos pe DJ 703 A comuna Cocu, tronson km 7+900-18+950, L=11,05 km – valoare estimată 15.525.117,31 lei, fără TVA;
• Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), com. Teiu Negrași, km 12+400-17+217, L=4,817 km – valoare estimată 10.347.128,50 lei, fără TVA – dată previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
• Modernizare DJ 703 B lim jud. Olt – Mârghia – Pădureți, com. Lunca Corbului, km 41+275-41+775 – valoare estimată 713.684,71 lei, fără TVA – dată previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
• Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasca – Cotu malului – Glâmbocata – Leordeni – (DN7), km 5+100-6+100, com. Leordeni – valoare estimată 1.886.150,00 lei, fără TVA – dată previzionată pentru încheierea contractului – 15.11.2019;
• Covor bituminos DJ735 Câmpulung – Bughea de Jos – Albești de Muscel km. 0+000 – 0+850 și 1+200 – 11+211, L=10,87 km – valoare estimată 22.314.594,15 lei, fără TVA – dată previzionată pentru încheierea contractului – 16.12.2019;
• Modernizare DJ 703 Morărești – Cuca – Ciomăgești – lim. jud. Olt, km. 13+400 – 16+600, L=3,2 km, com. Cuca – valoare estimată 5.755.450,00 lei, fără TVA – dată previzionată pentru încheierea contractului – 20.12.2019.

Ce proiecte mai sunt în lucru

Proiectelor de mai sus li se adaugă şi cele aflate în diferite stadii ale proiectării:
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivul: – Lot I: „Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeș – Valea Danului – Cepari – Şuici – lim. jud. Vâlcea, km 9+475 – 10+364, L=0,889, com. Valea Danului și Cepari, jud. Argeș” (valoare estimată: 21.757,40 lei / dată previozionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivele: – Lot II: „Modernizare DJ 702 F lim. jud. Dâmbovița – Slobozia, km 17+984 – 18+441, L=457 m, jud. Argeș (valoare estimată: 8.341,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivul – Lot III: „Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73-km 44+500)- Jugur – Drăghici – Mihăieşti (DC 11), km 10+200 – 13+600, L=3,4 km, jud. Argeș” (valoare estimată: 54.280,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectiul – Lot IV: „Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceaureşti, km 3+100 – 7+600, L=4,5 km, jud. Argeș (valoare estimată: 70.400,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivele: – Lot V: „Modernizare DJ 739 Bârzești -Negrești – Zgripteşti – Beleţi, km 9+800 – 12+000, L=2,2 km, jud. Argeș” (valoare estimată: 34.100,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivele: – Lot VI: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Câmpulung – Măţău – Coceneşti – Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,0 km, loc. Câmpulung și Mioarele, jud. Argeș” (valoare estimată: 91.600,00 lei / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Servicii de proiectare în fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică DALI pentru obiectivele – Lot VII: „Covor bituminos pe drum județean DJ 704 G Albești – Cicăneşti – Şuici, km 0+000 – 9+500, L=9,5 km, comunele Albești și Cicăneşti, jud. Argeș” (valoare estimată: 96.800,00 / dată previzionată încheiere contract: 15.11.2019)
• Pentru prestarea serviciului de deszăpezire iarnă 2019-2020 vor fi achiziționate 17.440 tone de nisip natural (sort 0-8 mm) la destinație – la districtele din cadrul R.A.J.D. Argeș R.A. Valoarea estimată este de 844.496.55 lei, iar data previzionată pentru încheierea contractului: 15 noiembrie a.c.
• De asemenea, vor fi achiziționate 5.095 tone sare gemă industrială, valoarea estimată fiind d 1.248.275,00 lei, iar data previzionată pentru încheierea contractului: 15 noiembrie a.c.

Distribuie!

0 Comentarii