Web Analytics
scris miercuri, 13.09.2017

Liceul Teoretic Ion Mihalache, o instituţie cu tradiţie în învăţământul argeşean

8 02Liceul Teoretic „Ion Mihalache” este o instituție cu tradiție în învățământul argeșean în care au predat și s-au educat zeci de generații, majoritatea cu rezultate remarcabile în plan local și național. Începuturile sale datează din 1938 atunci când marele dascăl și om politic Ion Mihalache, a înființat o Școală Gospodărească pentru Fete, fapt ce a reprezentat o inițiativă fără precedent și fără egal în peisajul educațional românesc.

Liceul Teoretic Ion Mihalache, o instituţie cu tradiţie în învăţământul argeşean

În cei aproape 80  de ani de activitate, Liceul Teoretic Ion Mihalache și-a schimbat în dese rânduri (în funcție de contextul politic), denumirea și structura organizatorică. În prezent, instituția de învățământ funcționează cu 26 de clase de liceu structurate pe profilurile matematică-informatică, științele naturii, filologie și științe sociale și cu 3 clase de gimnaziu, toate cumulând peste 800 de elevi. Sălile de curs, laboratoarele, sălile de sport și personalul didactic de elită ca și interesul autorităților locale pentru educație și cultură, fac din Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, o marcă de prestigiu, un brand local și o casă primitoare.

A fost liceu industrial patronat de Intreprinderea de Autoturisme Pitești și Ministerul Construcțiilor de Mașini

Începuturile liceului sunt determinate de nevoia unui astfel de așezământ în zona de sud a județului nostru, în condițiile în care tot mai mulți elevi doreau să parcurgă cursurile liceale. La 15 septembrie 1958 în actualul local al liceului, primii 45 de elevi pășeau pragul Școlii Medii Mixte Topoloveni, alături de cei din ciclul primar și gimnazial. Baza materială insuficientă și, în multe privințe necorespunzătoare, a făcut ca să se înfrunte cu multe greutăți. Construirea noii școli generale, în 1968, a însemnat îmbunătățirea condițiilor și pentru liceu care rămâne cu clasele liceale. Numărul claselor a sporit de la an la an. În anul 1977, printr-un ordin al Ministerului Învățământului, a fost transfomat în liceu industrial, patronat de Intreprinderea de Autoturisme Pitești și Ministerul Construcțiilor de Mașini. Începând cu anul școlar 1978-1979, pe lângă liceu a funcționat și o școală profesională, care a pregătit forța de muncă pentru Secția de Supape și Bolțuri Topoloveni și care a dat ultima promoție în 1991. La 15 septembrie 1978 liceul devenea Grupul Școlar Industrial Topoloveni. Pentru buna pregătire a elevilor, în 1983, liceul dispunea de trei laboratoare, cinci cabinete școlare, cinci ateliere de lăcătușerie, și prelucrări prin așchiere, o bibliotecă având 10.000 de volume, un internat cu 100 de paturi și o cantină de 120 de locuri.

Începând cu anul școlar 1990-1991 Liceul Topoloveni revine la profilul teoretic

Începând cu anul școlar 1990-1991, Liceul Topoloveni revine la profilul teoretic, profil cu care pornise la drum în 1958. Între timp baza materială a liceului s-a îmbunătățit cu o sală de sport care a luat locul atelierului școlar. După 1990, la vechile profile de matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, uman s-au adăugat altele noi, foarte solicitate de elevi și părinți, precum cel de informatică și economic. Liceul din Topoloveni a dat peste 6.000 de absolvenți economiei și societății românești. Este o adevărată mândrie a liceului că marea majoritate a specialiștilor din Topoloveni și din toate localitățile limitrofe sunt absolvenții acestuia.
De asemenea, forţa de muncă din unitățile economice din zonă, calificată, a fost pregătită, într-o mare proporție, în școala profesională a liceului. Începând cu anul școlar 2000-2001, pe lângă liceu funcționează și clase de gimnaziu, formate din elevi din Topoloveni și din comunele limitrofe care asigură o pregătire deosebită elevilor și care a asigurat apariția unei competiții între unitățile școlare cu clase gimnaziale din localitate.
În martie 2003, prin Programul Național de Informatizare promovat de Guvernul României, au fost inaugurate două laboratoare de informatică moderne, iar în decembrie 2003 a fost inaugurat noul corp de clădire cu cele opt săli de clasă. În prezent școala dispune de o bază materială de 19 săli de clasă, câte un laborator de fizică, chimie și biologie, două laboratoare de informatică, o bibliotecă școlară cu peste 14.000 de volume, un teren de sport în aer liber și o sală de sport.
Din anul școlar 1999-2000 liceul beneficiază de un cabinet de asistență psihopedagogică. Cabinetul medical școlar veghează la sănătatea tuturor elevilor, pe parcursul întregului program. Elevii liceului se impun la olimpiadele școlare la nivel județean și național.

Ion Mihalache a înfiinţat în 1938 „Şcoala gospodărească de fete”

Ion Mihalache s-a născut în comuna Topoloveni, satul Goleștii-Badii, în anul 1882 din părinți foarte modești, care cu mari sacrificii, și-au trimis cei doi fii, Ion și Dumitru la învățătură. Face școala primară în satul său natal cu vrednicul și apreciatul învățător Nicolae Cristescu. În anul 1894 a fost admis să urmeze cursurile Școlii Normale Carol I din Câmpulung-Muscel. A absolvit cursurile acestei școli în 1900 ca șef de promoție pe țară. La 9 noiembrie 1903 a fost transferat la Topoloveni și tânărul învățător slujește acestă instituție până în 1924. Ion Mihalache se ocupă de educarea maselor, nu doar a elevilor, de ridicarea culturală a întregii comune Topoloveni. Din acest motiv, în anul 1907, cu prilejul celebrei răscoale țărănești, este anchetat de autorități, sub acuzația de instigare la revoltă. Tânărul învățător se apără motivând că nu și-a făcut decât datoria de a deschide capul țăranilor, de a le prezenta modul de viață al lumii civilizate.
În 1910, obține postul de institutor, în urma unui examen dificil susținut la București, cu media 9.45, locul II pe țară. Este un militant neobosit pentru drepturile dascălilor, dar și pentru misiunea civilizatoare a acestora, după modelul impus de Spiru Haret, unul dintre mentorii lui Ion Mihalache. Ca urmare a acestei activități, este ales în 1916 Președintele Comitetului Central al Consiliului General al Asociației Învățătorilor, fapt ce-i crează o mare popularitate în rândul opiniei publice. În perioada 1916-1918 participă la Războiul pentru Reîntregirea Neamului, fiind decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. Aureolat de faptele de eroism și de prestigiul obținut la catedră, înființează la 5 decembrie 1918 Partidul Țărănesc.
Cea mai importantă realizare cultural-edilitară rămâne însă „Școala gospodărească de fete”, în care tinerele de pe Valea Cârcinovului învățau să devină gospodine adevărate, să-și administreze căminul, să-și educe copiii, să fie mame și soții. Școala a fost dată în folosință în 1938, iar astăzi clădirea găzuiește „Liceul Teoretic” Ion Mihalache.

Distribuie!

0 Comentarii

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită