ITM Argeș a dat amenzi de peste 3 miliarde lei

de | 16.05.2017 12:28 | Actualitate

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 65 de controale.

Astfel, la 16 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 63 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 19 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 251.300 lei. La 3 angajatori au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. În acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor din Codul Muncii, republicat. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe : tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcții, protecție și pază. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În ceea ce privește securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 89 de controale. Au fost aplicate un numar de 26 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 98.500 lei, deficiențele constatate fiind lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe : exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii și lucrări instalații electrice;ITM control

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii