Fraţii Rădulescu au găsit înţelegere la Consiliul Local Piteşti / Blocul de 6 etaje ridicat lângă depozitul de armament merge mai departe

de | 12.02.2021 10:32 | Actualitate, Dezvăluiri

# Deși locatarii din zonă au contestat proiectul imobiliar, Consiliul Local Pitești l-a aprobat pe repede înainte în ultima ședință a mandatului trecut, invocând urgența # La întrebarea Prefecturii în ce a constat urgența, Primăria Pitești a răspuns că mandatul vechiului CL se termina și constituirea noului consiliu mai dura cel puțin 40 de zile și astfel proiectul ar fi fost întârziat # Inspectoratul de Stat în Construcții răspunde și el Prefecturii că a făcut controale și „nu s-au constatat neconformități”

În ultima ședință a Consiliului Local Pitești din mandatul fostului primar Cornel Ionică, în luna septembrie 2020, consilierii au aprobat „pe repede înainte” Planul Urbanistic Zonal pentru o investiție imobiliară pe strada Căpitan Cuțui. Mai exact, e vorba de „Schimbarea de destinație în zonă mixtă cu servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale (dotări pentru sănătate)”. Este vorba despre blocul construit de către SC SECOL URBAN INVEST SRL, firma fraților Bogdan și Cosmin Rădulescu, situat în apropierea Batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică, Nucleară – CBRN și a depozitului de armament al Garnizoanei Pitești, bloc ce a stârnit numeroase controverse în ultimii ani.
În 2018, Prefectura a atacat prima variantă a proiectului imobiliar și Curtea de Apel Pitești i-a dat dreptate, pe 25 septembrie 2020 anulând autorizația dată de CL Pitești. Numai că, în ședința Consiliului Local din 17 septembrie 2020, dezvoltatorii imobiliari au revenit, iar consilierii au aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru o investiție imobiliară, fix la aceeași adresă și cu același număr de etaje – 6.
Proiectul a fost adăugat suplimentar la ordinea de zi a ședinței din septembrie, lucru care se poate face numai în situații care să justifice urgența. Instituția Prefectului Argeș i-a solicitat Primăriei Pitești să justifice care a fost urgența pentru care s-a suplimentat ordinea de zi la ședința respectivă. În răspunsul Primăriei se specifică faptul că proiectul a fost introdus, alături de alte șapte, în scopul evitării unei întârzieri. De asemenea, Prefectura a solicitat și Inspectoratului de Stat în Construcții să verifice documentația. În răspunsul ISC-ului se arată că investitorul a depus „completări/modificări ulterioare (la documentația PUZ. – n. red.) prin adresele nr. 10647/27.02.2020, nr. 15274/25.03.2020 și nr. 39203/26.08.2020, solicitate ca urmare a analizării documentației PUZ de către structura de specialitate condusă de arhitectul-șef al municipiului”.

Cum a justificat Primăria Pitești urgența în cazul blocului de lângă depozitul de armament

La data de 3 octombrie 2019, firma a înregistrat la Primărie cererea pentru aprobarea documentației PUZ referitoare la schimbarea destinației proiectului imobiliar. În luna noiembrie 2019, Direcția Arhitectului-șef din cadrul Primăriei Pitești i-a comunicat investitorului necesitatea completării documentației pentru aprobarea PUZ-ului, iar investitorul a depus completări la documentație în lunile februarie și martie 2020. Pe 26 august 2020, societatea comercială a mai depus un studiu de însorire refăcut și o actualizare a proiectului.
„Documentația a fost analizată în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism întrunită în ședința din 10 septembrie 2020, primind aviz favorabil, condiționat de asigurarea accesului autospecialelor de intervenție, conform legislației, și cu indicatorii urbanistici: CUT max= 1,8 și POT max= 45%. Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, s-au redactat: avizul CTATU nr. 19 din 11.09.2020, cu indicatorii urbanistici aprobați: POT= 45% și CUT= 1,8 (1,5 + 20%, majorare, conform art. 32, alin (7) din Legea nr. 350/2001); avizul arhitectului-șef, nr. 21 din 14 septembrie 2020. (…) Astfel, în luna octombrie, potrivit prevederilor legale, după validarea mandatelor consilierilor locali, ar fi trebuit să se desfășoare ședințele de constituire a noului consiliu local, precum și de organizare a comisiilor de specialitate, ceea ce ar fi condus la o amânare a introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre în cauză, cu cel puțin 40 de zile, în condițiile în care documentația de urbanism fază PUZ era completă și conformă. În scopul evitării unei întârzieri, posibil a fi apreciată ca fiind nejustificată în rezolvarea cererii petentului, s-a introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 17 septembrie 2020 și proiectul de hotărâre în cauză, alături de alte șapte proiecte de hotărâri, toate acestea fiind însoțite de documentele prevăzute la art. 136, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Primăria Municipiului Pitești, într-o adresă, Instituției Prefectului Argeș.

Citește și Avem confirmarea. Proiectul imobiliar Maia, la loc comanda! Fraţii Rădulescu, obligaţi să reducă regimul de înălţime a blocurilor de lângă sediul SRI

Citește și Bombă! Fraţii Rădulescu trebuie să mai taie din etajele blocurilor de lângă sediul SRI

Avocata Burcea, reprezentanta locatarilor, contestă proiectul… Însă ISC spune că „nu au fost constatate neconformități”

Inspectoratul de Stat în Construcții a făcut acțiuni de control la Primăria Municipiului Pitești ca urmare a petițiilor avocatei Ioana Anița Burcea, reprezentantul locatarilor din zona Căpitan Cuțui, adresate ISC și IRC Sud Muntenia.
Iată o parte dintre constatări: „Documentația PUZ a fost supusă spre analiză în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești în ședința din 10.09.2020, fiind emis avizul CTATU nr. 19 din 11.09.2020 și Avizul arhitectului-șef al municipiului Pitești nr. 21 din 14.09.2020. Prin documentația de urbanism – plan urbanistic zonal (PUZ) și regulamentul local de urbanism aferent (RLU) – au fost stabilite reglementări urbanistice pentru schimbare de destinație în zonă mixtă cu servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale (dotări pentru sănătate), pentru imobilul situat în municipiul Pitești, str. Căpitan Cuțui nr. 13, respectiv reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, amplasarea în interiorul parcelei, indicatori urbanistici POT max. de 45% și CUT max. de 1,8, regim de înălțime de D+P+6E și H max. cornișă de 27,0 m, necesarul de locuri de parcare, reguli cu privire la echiparea edilitară, spații verzi și plantate etc., reglementări care au fost cuprinse și în Avizul arhitectului-șef nr. 21/14.09.2020 și Avizul CTATU nr. 19/11.09.2020 al municipiului Pitești”, se arată în răspunsul transmis de IRC Sud-Muntenia în 22 octombrie 2020.
Inspectoratul de Stat în Construcții a precizat, într-o adresă din 25 noiembrie 2020: „Ca urmare a controlului efectuat, nu au fost constatate neconformități care să atragă răspunderea civilă sau penală, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare”.

Scurt istoric al unui proiect imobiliar contestat

În urmă cu doi ani, Jurnalul de Argeș scria în exclusivitate că proiectul imobiliar din strada Căpitan Cuțui nu avea avizul MApN, deși construcția se ridică lângă Batalionul 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică, Nucleară (CBRN) „ARGEŞ” și lângă depozitul de muniție. Proiectul s-a lăsat cu scântei încă din 2018, când Inspectoratul de Stat în Construcții a făcut un control și a găsit nereguli, iar Prefectura, prin prefectul de atunci, Emilian Dragnea, a deschis la Tribunalul Argeș o acțiune în Contencios administrativ și fiscal împotriva Consiliului Local al Municipiului Pitești, care avea calitatea de pârât în acest dosar, pentru anularea autorizației de construcție a ansamblului de blocuri și a hotărârilor de Consiliu Local prin care a fost avizat proiectul. Tot atunci, Prefectura a deschis și o altă acțiune în Contencios administrativ și fiscal împotriva firmei fraților Rădulescu și împotriva primarului de atunci al municipiului Pitești. Curtea de Apel Pitești a respins recursul firmei și recursul Consiliului Local Pitești în ședința din 25 septembrie 2020.

Subprefectul Andrei Ciungu: „Noi nu avem niciun motiv să atacăm, hotărârea e legală”

Subprefectul Andrei Ciungu, care este și consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, ne-a declarat că nu se va acționa în instanță PUZ-ul aprobat în ședința din 17 septembrie. „Noi nu avem niciun motiv să atacăm, hotărârea e legală.”

Articol scris de Mari Tudor

Distribuie!

0 Comentarii