Peste 100 de persoane angajate la negru

0 255

 

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 151 de controale. Astfel, la 37 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 109 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 35 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 954.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă sau netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază.

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 156 de controale.

Au fost aplicate un numar de 24 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 89.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe : exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii, lucrări instalații electrice.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata