Discovery (726)

Anella N. Robănescu, născută Ana Crasan a văzut lumina zilei la 2 mai 1891, la Câmpulung Muscel și a decedat în anul 1983, la Bucureşti. A fost fiica lui Nicolae Crassan din Câmpulung, cel care a fost judecător de instrucţie, avocat, mare proprietar funciar, senator şi deputat conservator, fiul lui Costache Crasan şi a Irinei Gheorghescu-Protopopescu, originară din familie de moşieri din Buzău.

Joi, 13 Aprilie 2017 00:01

Caleidoscop

Scris de

Participanții la sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei în frunte cu Iustinian au trecut prin Piteşti

1975, noiembrie 3. Au trecut prin Piteşti spre Curtea de Argeş, participanţii la festivităţile internaţionale din Bucureşti, prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, 90 de ani de la acordarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 1.650 de ani de la întrunirea Sinodului Ecumenic de la Niceea (325, primul) şi 375 de ani de la unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul. Oaspeţii importanţi: patriarhii Pimen al Moscovei şi Rusiei, Macarie al Bulgariei, Iustinian al României, mitropoliţii Meletios al Franţei, Elias de Tripoli, Vasile al Varşoviei, Stephanos de Triphilia şi Olimpia, episcopul Pachomios din Egipt.

Omul s-a declarat o fiinţă curajoasă, dar frica de moarte a învins întotdeauna, mai ales în perioadele de molime. Chiar dacă medicina a făcut progrese uimitoare, oamenii de rând nu se puteau pune la adăpost de germenii patogeni din cauza remediilor scumpe. În plus, satele erau cam ocolite de medicii avizi de afirmare şi de bani. Nici localitatea Mozacu din judeţul Argeş nu făcea excepţie de la regulă.

Joi, 06 Aprilie 2017 00:38

Caleidoscop

Scris de

Matei Basarab a construit o biserică de lemn cu temelia de piatră la Pitești

1666. În timpul domniei sale, Matei Basarab, voievod al Ţării Româneşti, a construit la Piteşti o biserică de lemn cu temelia de piatră. Informaţia apare relatată în hrisovul din 5 aprilie 1666, semnat de Radu Leon, unul dintre succesorii la tron al lui Matei Basarab. În acelaşi hrisov mai apare scris şi faptul că biserica a fost incendiată de oameni răi din oraş.

Teodor Mavrodin, directorul Arhivelor Naţionale - Direcţia Judeţului Argeş

Fiul lui Nicolae şi al Mariei, Teodor Mavrodin s-a născut la 19 octombrie 1936, în satul Slănic, comuna Aninoasa. Studiile primare la Slănic (1943-1947), gimnaziale în Domneşti - Argeş (1947-1950) şi liceale în Câmpulung, la Şcoala Normală Carol I (1950-1954).

Joi, 30 Martie 2017 15:32

Caleidoscop

Scris de

Boierii din Târgovişte au construit Cetatea Poienari

O legendă din veacul al XV-lea, despre Cetatea Poienari, transmisă din tată în fiu, spune că boierii din Târgovişte, speriaţi de asprimea domnitorului Vlad Ţepeş care trăgea în ţeapă tâlharii, leneşii şi trădătorii, s-au adunat în taină şi au pus la cale pieirea domnitorului. Ţepeş însă, aflându-le la timp uneltirea, şi-a trimis oamenii, chiar în ziua de Paşte, să-i aducă pe boieri cu neveste şi copii, pe jos până la Curtea de Argeş. Odată ajunşi, domnitorul le-a spus că a aflat că-i urzeau moartea şi le-a poruncit ca până în duminica Tomii, pe cea mai înaltă stâncă din Poienari să ridice o cetate. Boierii s-au apucat de lucru şi mulţi dintre ei au sfârşit în adâncurile prăpastiei, pradă vulturilor şi animalelor. Pe cei rămaşi în viaţă i-a iertat, socotind că s-au pocăit de rele şi s-au cuminţit.

Tudoran Aninoşeanu, ctitorul mănăstirii Aninoasa

Tudoran Aninoșeanu (Vlădescu), născut în jurul anului 1628 în satul Aninoasa și decedat în 1695, fiind înmormântat în biserica mănăstirii Aninoasa, ctitoria sa. Printre marile familii importante ale Țării Românești s-a aflat și aceea a Vlădeștilor, cunoscută în documente începând cu secolul al XV-lea.

Miercuri, 22 Martie 2017 21:43

Caleidoscop

Scris de

Oraşul Piteşti devine municipiu în 1968

1968, februarie 16. Conform prevederilor Legii Nr. 2, referitoare la reorganizarea administrativă a României, orașul Pitești a fost declarat municipiu, arondându-i-se comunele Bascov, Bradu, Colibași, Mărăcineni, Ștefănești, compuse din 25 de sate. Astăzi localitățile Colibași (Mioveni) și Ștefănești sunt orașe, așezările amintite având gestiuni proprii.

Schitul Buliga, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, a fost construit în anul 1745, de către cupeţul (negustor), care a urcat şi până la dregătorie de vtori sluger (sluger al doilea), Martin Buliga, din oraşul Piteşti, pe locul din spatele actualului Muzeu Judeţean Argeş (fost Palat Administrativ). Fiind înstărit şi întreprinzător, acesta a construit şi alte biserici: cea din Gura Baţcovului (Bascov), Valea Rea (Găvana) şi biserica de zid a mănăstirii Stănişoara.

Miercuri, 15 Martie 2017 22:42

Caleidoscop

Scris de

George Topârceanu s-a căsătorit cu educatoarea Victoria Iuga

1912. Poetul George Topârceanu s-a căsătorit în anul 1912 cu marea iubire a vieţii lui. Aceasta era Victoria Iuga, educatoare în satul muscelean Nămăieşti. Iubirea dintre cei doi s-a înfiripat încă din adolescenţa poetului, care după spusele lui a fost cea mai frumoasă perioadă a vieţii petrecute pe plaiurile muscelene. În acelaşi an, 1912, s-a născut şi unicul lor fiu, Gheorghe, care s-a stins din viaţă la 66 de ani şi a fost înmormântat la Nămăieşti. 

Pagina 8 din 52