Discovery (726)

Miercuri, 19 Iulie 2017 17:56

Caleidoscop

Scris de

Generalul Antonescu devine comandantul Diviziei III

La 15 august 1933 generalul Ion Antonescu, fiu al oraşului, a devenit comandant al Diviziei III, cu sediul în Piteşti. Concomitent, de la 1 decembrie 1933, la 11 decembrie 1944, a fost şef al Marelui Stat Major. La 7 noiembrie 1937, i s-a încredinţat conducerea Comandamentului 4 Teritorial al Armatei Române. Din 4 septembrie 1940, preşedinte al Consiliului de Miniştrii, apoi conducător al statului. Mareşal, la 21 august 1941.

Miercuri, 12 Iulie 2017 19:40

Istoricul Seminarului Teologic de la Curtea de Argeş

Scris de

Pe temeiul legii din 1834, în 1836 a luat fiinţă Seminarul de la Curtea de Argeş, în vremea episcopului Ilarion Gheorghiadis (1820-1821 şi 1828-1845). Din nefericire nu s-au păstrat documente care să ateste cu precizie data exactă, dar dintr-o cerere a Ieromonahului Anania Melegă, datată 1863, către Departamentul Credinţă, aflăm că Seminarul din Curtea de Argeş s-a deschis la 14 septembrie 1836. Sigur că această dată trebuie luată în seamă, dat fiind faptul că ieromonahul Anania Melega a fost pentru puţină vreme rector al seminarului, apoi după 27 de ani de la înfiinţarea seminarului şi evenimentul nu trecuse neobservat în prima cetate de scaun a Ţării Româneşti.

Miercuri, 12 Iulie 2017 19:28

Caleidoscop

Scris de

Comuna Prundu avea 1.183 de locuitori

1946, martie 1. Comuna Prundu, astăzi cartierul Petrochimiștilor, avea 1.183 de locuitori. Este integrată orașului Pitești în anul 1955.

Miercuri, 05 Iulie 2017 21:42

Evreii din Piteşti în perioada 1940-1944

Scris de

La începutul celui de-al doilea război mondial în Piteşti locuiau circa 400 de evrei care aveau o stare materială bună fiind comercianţi şi liberi profesionişti uniţi în jurul Comunităţii Evreieşti care avea statut de persoană juridică recunoscută încă din anul 1932.

Miercuri, 05 Iulie 2017 21:35

Caleidoscop

Scris de

S-a construit Institutul de Proiectare Piteşti

1977-1978. După proiectul arhitecţilor Vladimir Perciac, Maria Mulţescu, Alexandru Mulţescu, s-a edificat Institutul de Proiectare Piteşti, şefi de lot, Simion Nuţă, Ion Oprescu, Trustul de Construcţii Argeş.

Începuturile fostei comune Găvana (actualmente cartier al oraşului Piteşti) sunt destul de greu de precizat. Denumirea de Găvana apare în 1649 în vremea lui Matei Basarab (1632-1654) legată de hotărnicia a doisprezece boieri în Budeasa şi Găvana.

Joi, 29 Iunie 2017 01:10

Caleidoscop

Scris de

Construirea Casei Corporaţiunilor şi Asigurărilor Sociale

1923-1931. Construirea Casei Corporaţiunilor şi Asigurărilor Sociale, astăzi sediul Direcţiei Judeţene Argeş pentru Muncă şi Ocrotire Socială Piteşti.

Născut la 3 iunie 1891, la Pitești, unde a urmat cursurile școlii primare, Petre Macavei, la 1 noiembrie 1912, a fost încorporat de Regimentul 4 Argeș, unde i s-a aprobat reducerea stagiului militar, tocmai pentru că era absolvent al Școlii Superioare de Arte și Meserii. Dovedindu-și cu repeziciune cunoștințele tehnice l-au detașat provizoriu Companiei de Specialități de pe lângă Batalionul de Geniu din București, de unde a fost luat de George Bibescu ca mecanic la aeroplanele sale și șofer pentru propriul automobil.

Miercuri, 21 Iunie 2017 20:50

Caleidoscop

Scris de

Domnitorul Alexandru Moruzi decide luarea de măsuri în cazul conflictelor sociale din Pitești

1793, aprilie 10 și 19. Alexandru Moruzi, domn al Țării Românești (1792-1796; 1799-1801), a decis măsuri în cazul diverselor conflicte sociale din Pitești, aspecte întâlnite apoi în vremea domnilor Ioan Caragea (1812-1818) și Alexandru Șuțu (1818-1821).

Situaţia nefavorabilă trupelor Axei şi cotitura de la 23 august 1944 au adus în judeţele Argeş şi Muscel trupele sovietice. Comportamentul, îndulcit de propagandă, a fost în realitate îngrozitor. Doar jafuri, violuri, crime şi brutalităţi pot fi trecute la activul Armatei Roşii, cea care ar fi trebuit să aducă o nouă eră, dar n-a făcut decât să amintească de abuzurile soldaţilor otomani sau ţarişti din epoca medievală şi modernă. Încetarea războiului n-a dus la

Pagina 6 din 52