În domeniul relaţiilor de muncă, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 170 de controale. Astfel, la 33 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 66 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 31 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 752.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor au fost neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit, neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă și netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 172 de controale. Au fost aplicate un număr de 13 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 49.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor au fost: lipsă instruire SSM, lipsă control medical periodic, necomunicare eveniment și lipsă echipament individual de protecţie.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 182 de controale în luna februarie. Astfel, la 26 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 57 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 26 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 791.500 lei.

Printre deficienţele constatate în urma controalelor menționăm neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit, neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă sau netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost comerțul, restaurante, alimentație publică, transport, construcţii, protecție și pază, confecții, producție mobilă și spălătorii auto.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

În domeniul relaţiilor de muncă, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 169 de controale. Astfel, la 14 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 25 de persoane.

În urma acestor controale au fost aplicate 15 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 470.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor au fost neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit, neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă și netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost tăierea și rindeluirea lemnului, alimentație publică, transport, construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 207 controale. Au fost aplicate un număr de 19 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 64.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

- lipsă instruire SSM;
- lipsă control medical periodic;
- necomunicare eveniment;
- lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost exploatare forestieră, întreținere și reparații auto, construcţii și lucrări instalații electrice.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

În perioada 14.06 - 31.08.2017 se desfășoară Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Publicat în ACTUALITATE