Mass-media locală a intrat în posesia unui filmuleţ din partea unui cetăţean din Mioveni în care se poate observa cum un bărbat se uita la filme porno într-un birou.

Găsindu-l pe scaunul unui birou din Primaria Mioveni așa cum susține  persoana respectivă, aceasta a bănuit că este chiar un angajat al Primăriei Mioveni. De fapt, individul respectiv este inspector în cadrul Finanţelor Publice Argeş şi se afla într-un control în Mioveni.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Din 1 aprilie 2018, plafonul de scutire de TVA în funcţie de care persoanele impozabile solicită înregistrarea în scopuri de TVA se majorează de la echivalentul a 65.000 euro (220.000 în lei) la echivalentul a 88.500 euro (300.000 în lei), echivalentul în lei al acestuia fiind stabilit la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării, respectiv 01.01.2007 conform prevederilor Legii nr. 72/22.03.2018.

Actul normativ reglementează şi reguli aplicabile pentru anul 2018, atât în situaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cât şi în situaţia solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Miercuri, 14 martie 2018, începând cu ora 12.00, în sala de şedinţe a Primăriei Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 127, contribuabilii din Municipiul Câmpulung şi localităţile învecinate pot beneficia de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2017 și depunerea formularului 101 pentru anul 2017.

La această întâlnire vor fi prezentate mecanismul privind plata defalcată a TVA, calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii martie 2018, serviciile oferite de ANAF (spaţiul privat virtual) şi va cuprinde o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri/ consultări pe marginea subiectelor abordate.

Contribuabilii interesaţi să participe la această întâlnire se pot programa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE
Luni, 19 Februarie 2018 13:46

Un nou model al formularului 086

Noul formular (086) "Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de platã defalcată a TVA" aprobat recent va conţine rubrici adecvate fiecărei situaţii în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în conformitate cu modificările legislative apărute începând cu 1 ianuarie 2018.

Reamintim că de la data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidenţa legislaţiei naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate săț notifice organul fiscal competent în acest sens.

Pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017 a fost impusă obligaţia de a notifica organului fiscal competent de aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceştia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

De asemenea, s-au stabilit şi condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA, fie opţional, fie în mod obligatoriu, pot renunţa la aplicarea acestui mecanism.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE


Din momentul lansării şi până la sfârșitul săptămânii trecute, 67.000 de persoane juridice s-au înscris "Spațiul privat virtual", un serviciu disponibil din 1 iunie, atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

Publicat în ACTUALITATE

Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici sunt reglementate prin OMFP nr. 895/16.06.2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 463/21.06.2017.

Publicat în ACTUALITATE

ANAF, prin structurile antifraudă, a inițiat acțiunea ”Ballroom”, efectuând controale operative la societăţi care deţin spaţii cu destinaţie principală de organizare evenimente (nunţi, simpozioane, evenimente corporate etc.).

Publicat în ACTUALITATE

Au obligaţia să depună formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate":

Publicat în Actualitate
Luni, 15 Mai 2017 12:02

Protest spontan la Finanțe

Aproximativ 22.000 de salariați ai sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor Publice participă astăzi, 15 mai 2017, la un protest spontan, ca reacție la proiectul legii salarizării, care duce la tăieri de salarii.

Publicat în Actualitate
Luni, 01 Mai 2017 12:20

În atenția contribuabililor

Referitor la procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 2