Miercuri, 14 martie 2018, începând cu ora 12.00, în sala de şedinţe a Primăriei Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 127, contribuabilii din Municipiul Câmpulung şi localităţile învecinate pot beneficia de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2017 și depunerea formularului 101 pentru anul 2017.

La această întâlnire vor fi prezentate mecanismul privind plata defalcată a TVA, calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii martie 2018, serviciile oferite de ANAF (spaţiul privat virtual) şi va cuprinde o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri/ consultări pe marginea subiectelor abordate.

Contribuabilii interesaţi să participe la această întâlnire se pot programa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Miercuri 13 septembrie 2017, începând cu ora 12,00, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş va organiza o întâlnire dedicată contribuabililor pentru a oferi clarificări şi îndrumări referitoare la următoarele teme:

Publicat în ACTUALITATE

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017, s-a adăugat rd.7 la secţiunea IV „Alte date privind contribuabilul”. Acesta se referă la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Contribuabilii care au obligaţia completării şi depunerii “Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni/Declaraţiei de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, sunt:
- persoanele juridice române;
- asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;
- deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
- reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.
Contribuabilii deja înregistraţi nu vor completa şi depune formularul 010 pentru declararea informaţiilor solicitate prin rd.7 al secţiunii IV. „Alte date privind contribuabilul” decât în situaţia în care au intervenit alte modificări în datele declarate anterior.
Acest formular se va depune de contribuabili, cu ocazia primei înregistrări fiscale sau cu ocazia declarării de menţiuni, ca urmare a modificării datelor declarate anterior, caz în care vor completa în mod corespunzător şi rd.7 al sectiunii IV. „Alte date privind contribuabilul”, respectându-se termenul de 15 zile prevăzut la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine telefonic, la Biroul central asistenţă telefonică a contribuabililor, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice teritoriale.

Publicat în Actualitate