În prima lună a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare în sumă totală de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (+8,9%) mai mult decât în ianuarie 2017, când s-au colectat 18,11 miliarde de lei.

Programul comunicat de Ministerul Finanțelor Publice pentru luna ianuarie 2018 a fost realizat în proporție de 108,3%. Volumul restituirilor de TVA a fost în cuantum de 1,36 miliarde de lei față de 1,24 miliarde de lei în 2017. Depășirea de program înregistrată în ianuarie 2018 este de 1,51 miliarde de lei.

În ceea ce privește activitatea de colectare a veniturilor bugetului general consolidat din anul 2017, programul de încasări venituri bugetare alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost de 214.37 miliarde lei şi s-au colectat 214,96 miliarde lei, ceea ce reprezintă:
- o creștere cu 7,8%, respectiv cu 15,50 miliarde de lei mai mult față de perioada similară a anului 2016 (199,45 miliarde de lei).
- un grad de realizare de 100,3% a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale rectificate (214,37 miliarde de lei).

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Planul de încasări al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 mld. lei. Conform datelor din trezorerie s-au încasat 214,95 mld. lei. Această sumă reprezintă cea mai mare încasare anuală realizată de ANAF din 2003, anul înființării instituției, până în prezent.

Prin comparație, în anul 2017 s-a încasat cu 15,50 mld. lei (7,8%) mai mult decât în anul 2016. Realizarea planului de colectare a fost posibilă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a conformării voluntare, care au determinat o creștere anuală progresivă și susținută a ratei de colectare și echilibrarea veniturilor bugetului general consolidat.

Liniile generale de acțiune au vizat verificarea cu prioritate a contribuabililor cu potențial ridicat de evaziune și fraudă fiscală, precum și monitorizarea și intervenția operativă în domeniile cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală (produse accizabile, achiziții intracomunitare, operațiuni import/export).

De asemenea, au fost desfășurate controale inopinate și acțiuni specifice pentru controlul activităților sezoniere și acțiuni tematice de control desfășurate în colaborare cu alte instituții.

Mai mult, în 2017 cuantumul sumelor declarate la bugetul general consolidat a fost de 217,12 mld. lei, cu 7,55% mai mult decât în 2016. Gradul de conformare voluntară la plată a crescut de la 84,03% în 2016, la 85,44% în 2017.

Este important de precizat că TVA încasată efectiv în cele 12 luni ale lui 2017 a fost de 68,08 mld. lei, comparativ cu 66,64 mld. lei în 2016, iar după compensări și restituri, din TVA s-au virat 53,54 mld. lei la bugetul de stat, cu 3,6% mai mult decât în 2016 (51,67 mld. lei) și cu 1,87 mld. lei (1,3%) mai mult decât programul prevăzut de legea bugetului. Toate aceste rezultate au fost obținute în conditiile în care din februarie 2017 cota TVA a scăzut la 19%.

În 2018 va continua implementarea măsurilor de îmbunătățire a colectării și a conformării voluntare, cu accent pe simplificarea și transparentizarea proceselor interne și creșterea calității serviciilor furnizate contribuabililor de către ANAF.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE
Joi, 28 Septembrie 2017 11:11

ANAF actualizează formularele 100 și 710

Începând cu luna septembrie 2017, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi și care nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Publicat în ACTUALITATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de ordin prin care se vor stabili structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Publicat în ACTUALITATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind modelul şi conţinutul formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte”, în vederea transpunerii integrale a Directivei 2016/881/UE.

Publicat în ACTUALITATE

În martie, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a demarat mai multe acțiuni pentru depistarea bișnițarilor de mașini din Argeș, care nu erau înregistrați ca întreprinzători, nu își declarau veniturile și, implicit, nu își plăteau contribuțiile la stat.

Publicat în Economie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a recuperat creanțe bugetare de 5.833.950 de lei, prin vânzarea la licitație a patru imobile sechestrate.

Publicat în Actualitate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează, în luna august, TVA în valoare de 704,16 milioane de lei.

Publicat în ACTUALITATE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor, a declanşat în data de 10 iulie a.c. ”Operaţiunea Scut IV” pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E.

Publicat în ACTUALITATE
Joi, 03 August 2017 12:02

Informare ANAF

ANAF propune spre dezbatere publică Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi pentru care la achiziţie au beneficiat de scutire la plata impozitelor şi taxelor datorate.

Publicat în ACTUALITATE
Pagina 1 din 7