ACTUALITATE (1297)

După protestul de astăzi, când localnicii din Miceşti şi-au exprimat nemulţumirile legate de desfiinţarea traseelor de transport public în localitatea lor, conducerea Consiliului Judeţean a transmis, printr-un comunicat de presă, că au fost emise licenţe pentru curse speciale care să transporte elevii pe ruta Păuleasca - Piteşti.

Transportatorul care va opera pe acest traseu este SC MANOLO AUTO ZOB SRL, valabilitatea licenţei urmând să expire în anul 2020.

Joi, 08.02.2017, la Consiliul Județean Argeș, a avut loc o întâlnire între vicepreședintele CJ Argeș, Ion Mînzînă, conducerea Autorității Județene de Transport Argeș și un grup de cetățeni din comuna Micești, însoțiți de primarul Dumitru Voicu și de trei consilieri locali. Discuțiile au vizat problemele legate de transportul public de persoane.

protestatari micestiAstfel, de la 1 septembrie 2017, localitățile Ștefănești, Albota, Bascov, Băbana, Budeasa, Mărăcineni, Micești și Moșoaia au rămas fără transport public de persoane ca urmare a restrângerii activității SC Publitrans 2000 cât și a faptului că activitatea de transport din cadrul ADI «Zona Metropolitană Pitești» a fost eliminată. Până la această dată, împreună cu municipiul Pitești, cele 8 localități erau membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Pitești» și au avut transportul public de persoane reglementat prin statutul asociației, transport care nu se supunea reglementărilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean Argeș.

La solicitarea Consiliilor Locale din comunele Albota, Băbana, Moșoaia, Mărăcineni, Micești, Ștefănești și Bascov, după restrângerea activității operatorului de transport Publitrans doar pe raza municipiului Pitești și după retragerea acestora din ADI Zona Metropolitană Piteşti, cele 11 trasee care asigurau transportul public de persoane în respectivele localități au fost introduse ca trasee noi în programul județean de transport persoane 2014-2019. Pentru realizarea acestui lucru, conform legii, au fost realizați următorii pași:


INFORMARE PRIVIND TRASEELE NOI (11 TRASEE) INTRODUSE ÎN PROGRAMUL 2014-2019

Activitea de transport persoane pe raza judeţului Argeş este reglementată prin :

Ø Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local -actualizată prin Legea nr.163/2011-art. 16 , alin 3,lit a;

Ø Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007, privind normele de aplicare a Legii nr.92/2007, actualizat prin Ordinul M.A.I. nr.182/2011;

Ø Hotărârea C.J. Argeș privind modificarea statului Zonei Metropolitane - eliminarea organizării transportului metropolitan;

Ø Hotărârea C.J. Argeș nr.229/31.08.2017- privind introducerea celor 11 trasee noi în programul județean 2014-2019;

Ø Calendar și sedința de atribuire a celor 11 trasee noi prin sistemul S.A.E.T. al Agenției pentru Agenda Digitală a României - București 13.10.2017 ;

Ø Hotărârea comisiei paritare din 13.10.2017- privind propunerile de validare a rezulatatelor licitației electronice prin S.A.E.T al Agenției pentru Agenda Digitală a României -București ;

Ø Prin hotărârea C.J. Argeș nr.265/26.10.2017 au fost validate rezultatele atribuirii  electronice prin sistemul S.A.E.T al Agenției pentru Agenda Digitală a României -București cele 11 trasee noi

Ø Ulterior, la data de 27.10.2017, hotărârea CJ Argeș nr 229/31.08.2017 a fost suspendată de instanță ca urmare a contestației depusă de SC LAVICOST TRANS SRL, operator care efectuase până la acea dată transport de persoane pe ruta Pitești – Hințești

Ø Pentru ceilalți operatori ( ASTRA TRANSPORT, TRANS ECPILSA, ALPIN STAR, MANOLO AUTO ZOB, AUTO TEHNIC ) instanța a respins acțiunea.

Ø La această dată, cele 11 trasee sunt suspendate prin hotărâre judecătorească, iar Consiliul Județean Argeș are în instanță 19 procese deschise atât de transporatorii care efectuau anterior transport pe aceste trasee cât și de cei care au fost validați după licitație.

Ø În consecință, la această dată, CJ Argeș nu poate interveni pe aceste trasee cu litigii. O soluție este ca fiecare Consiliul Local să-și organizeze, pe raza administrativ teritorială propriul transport public de persoane, prin conexarea la traseele județene care tranzitează localitățile respective.

 

SITUAȚIA CELOR 19 DOSARE AVÂND CA RECLAMANȚI OPERATORII DE TRANSPORT

 

1. DOSAR NR.7529/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT - REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN ȘI SC MANOLO AUTO ZOB SRL- REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE NR.16805/13.10.2017 - ART.14 LG.554/2004

27.11.2017 Hotărâre - nr. 1919/2017

- Respinge acţiunea celor două reclamante. Obligă pe reclamante la 214 lei cheltuieli de judecată către pârâta A.R.R. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată solicitate de intervenienţi.Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

2. DOSAR NR.7612/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC MANOLO AUTO ZOB SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

13.11.2017 Încheiere finală (dezinvestire) - nr. 2

Admite excepţia de conexitate. Conexează dosarul nr.7612/109/2017 la dosarul nr.7529/109/2017. Cu recurs odată cu fondul.

3. DOSAR NR.6401/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14 LG.554/2004 - HOT.C.J.A. NR.229/31.08.2017

13.11.2017 Hotărâre - nr. 1817/2017

Admite excepţia lipsei de interes al reclamantei în ce priveşte suspendarea executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 229/31.08.2017, pentru traseele mentionate, cu excepția traseului nr. 160. Respinge acțiunea formulată de reclamantă pentru aceste trasee, ca lipsită de interes. Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județtean Argeș nr. 229/31.08.2017 în privinta traseului nr. 160, formulată de reclamantă SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș, ca nefondată. Admite cererile de intervenție accesorie formulate de SC P&G KRAFT SPEDITION SRL și SC BUS TRANS SRL. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

4. DOSAR NR.7984/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR DOBRESCU MARIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.265/26.10.2017

26.01.2018 Încheiere - Suspendare - nr. 4

În baza art. 64 alin.4 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei, până la soluţionarea apelurilor formulate de interveniente împotriva încheierii din 12.01.2018 pronunţată de Tribunalul Argeş.

5. DOSAR NR.6433/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN SI ZARAFU FLOREA

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14, LG.554/2004 - HOT. H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.08.2017

18.09.2017 Hotărâre - nr. 1234/2017

Respinge acţiunea. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 septembrie 2017, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.

6. DOSAR NR.8192/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC P&G KRAFT SPEDITION SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TITU MELANIA CORINA - PRIN AV. ELENA FLORESCU

Obiectul cauzei: - obligaţia de a face OBLIG. EMITERE LICENŢĂ DE TRASEU ŞI CAIETELE DE SARCINI AFERENTE PT. TRASEELE 162, 168 ÎNCEPÂND CU 13.10.2017 + REPARAREA PAGUBEI ÎNCEPÂND CU 26.10.2017

Termen: 19.03.2018

7. DOSAR NR.8006/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ ADRESA SOL CONTEST. NR. 15688/20.10.2017, CONTEST. NR. 230/18.09.2017, PT MOD. ŞI COMPLET. ANEXA 1 H.C.J. NR246/19.12.2013

Termen: 23.02.2018

8. DOSAR NR.8519/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL ȘI SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. 229/31.08.2017

Termen: 01.03.2018

9. DOSAR NR.8768/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC APLIN STAR SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. ALEXE RADU

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.07.2017

Termen: 26.02.2018

10. DOSAR NR.8478/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU ȘI SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017

Termen: 23.02.2018

11. DOSAR NR.6863/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC AUTO - TEHNIC SRL - REPREZ. PRIN OPREA GHEORGHE

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017 - ART.14 LG.554/2004

13.11.2017 Hotarâre - nr. 1818/2017

Admite exceptia lipsei calității de reprezentant pentru numitul Oprea Gheorghe. Anulează acțiunea formulată de reclamantă SC AUTO-TEHNIC SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

12. DOSAR NR.6943/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.246/19.12.2013, CONTEST. NR.15688/28.09.2017 - ART.14 DIN LG.554/2004

13.11.2017 Hotărâre - nr. 1819/2017

Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 230/15.09.2017 formulată de reclamantă SC CALIGULA CLASS SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

13. DOSAR NR.6435/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL

Obiectul cauzei: - 27.10.2017

Hotărâre - nr. 1695/2017

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie. Admite cererea. Suspendă executarea HCJ Argeş nr. 229/31.08.2017, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

S-a declarat recurs în termen de către Consiliul Județean Argeș. Dosarul se află în procedură de regularizare pe rolul Curții de Apel Pitești.

14. DOSAR NR.6666/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ALPIN STAR SRL și SC ALPIN STAR SRL- PRIN SCPA POSTELNICESCU, NENU SI ASOCIATII

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.07.2017 - ART.14 LG.554/2004

Termen: 16.02.2018

15. DOSAR NR.7613/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

11.12.2017 Hotărâre - nr. 1981/2017

Ia act de renunțarea la dreptul pretins, respectiv dreptul de a solicita suspendarea executării Hotărârii Comisiei paritare nr. 16805/13.10.2017, în temeiul art. 14 din Lg. nr. 554/2004. Respinge acțiunea formulată de reclamanta SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Argeș, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Rutieră Română, Agenția Teritorială Argeș și Comisia paritară privind Transportul Public Județean Argeș.

16. DOSAR NR.7613/109/2017/a2 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: Completare/lămurire dispozitiv

Termen:15.02.2018

17. DOSAR NR.7986/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN și SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: anulare act emis de autorităţi publice locale H.C.J. NR.229/31.08.2017

Termen: 12.02.2018

18. DOSAR NR.6213/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - obligaţia de a face OBLIG. STAB. PRIN CAIETUL DE SARCINI PRIV. ATRIBUIREA TRASEULUI PT SUMA DE 50.000 LEI REPREZ. DAUNE MORALE + 50.000 LEI REPREZ DESPĂGUBIRI MATERIALE

Termen:09.02.2018

19. DOSAR NR.97/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - MANOLO AUTO ZOB SRL - CU SEDIUL PROC. ALES LA AV. COSTINA DINCA

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ ANULAREA ÎN PARTE A HCL NR.265/26.10.2017, ANUL. ÎN PARTE A REZULTATULUI PROC. ORG. ÎN DATA DE 13.10.2017PT. TRASEUL 162 ŞI 163

Dosarul se află în procedură de regularizare

 

Pentru a nu afecta totuși transportul elevilor către unitățile școlare din Pitești având în vedere situația creată, în conformitate cu Legea 92/2007 actualizată și a Ordinului MIRA 353/2007 (actualizat), Consiliul Județean Argeș a emis licențe de transport prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor pentru traseul Păuleasca - Pitești, pentru transportatorul SC MANOLO AUTO ZOB SRL, până în 2020", se arată în comunicatul de presă transmis de Consiliul Judeţean Argeş.

Consilier liberal și lider al PNLBascov, Dorin Vlăsceanu, a dezvăluit, în cadrul conferinței de presă a partidului cum se duc pe Apa Sâmbetei banii Casei de Cultură “Adriana Trandafir”, din localitate. Conform acestuia se fac cheltuieli exorbitante și nejustificate, motiv pentru care a ridicat această problemă în Consiliul Local în momentul aprobării bugetului și a reușit tăierea unei sume de 2 miliarde de lei, din cele 14 miliarde cât se prevedea în proiect, pentru instituția aflată în coordonarea Unității Administrativ Teritoriale.

“Câteva exemple cum se risipesc banii la acest Centru Cultural: un miliard și jumătate pe pază! Asta înseamnă că aruncăm niște bani pe o clădire în care funcționează și sediul Poliției. Să îi păzească pe polițiști, probabil! Avem și Poliție Locală, avem și sisteme de supraveghere video, deci avem tot ceea ce trebuie ca această clădire să funcționeze în siguranță. Sunt și alte cheltuieli curente. De exemplu 300 de milioane pe an pentru asistență juridică. O doamnă avocat vine și semnează patru contracte . Păi fraților, avem juriști la Primărie! Nu poate un jurist de la Primărie să avizeze niște contracte? Să studieze legalitatea lor? Dăm sute de milioane de lei pe o revistă care se numește Cooltura cu doi de O, care zace în primărie prin niște unghere. Nu a văzut nimeni în comuna Bascov la domiciliul cuiva, o asemenea revistă. Bani aruncați. Sunt banii contribuabililor trebuie să îi cheltuim judicios”, a mai spus consilierul care a protestat și împotriva alăcării, de la buget a 5 miliarde pentru echipa de fotbal locală fără performanțe, aflată în Liga a IVa.

Aprobarea bugetului comunei Bascov a comportat discuții furtunose cu repartizarea bugetului , pentru Centrul Cultural se prevăzuse 1.400.000 lei vechi, o sumă aberantă în opinia președintelui PNL Bascov, Dorin Vlăsceanu, care este și consilier local. “Într-adevăr s-au desfășurat activități culturale, s-au desfășurat activități de formare, sunt niște grupe de copii, dar a aloca atâția bani este peste putință. Am susținut în Consiliul Local diminuarea acestei sume după îndelungi discuții am reușit să dăm la o parte două miliarde de lei care merg la investiții. Mulțumesc pe această cale consilierilor PSD care au fost de acord cu propunerea noastră și au votat cu noi, un lucru lăudabil care arată responsabilitatea acestor oameni.
Domnișoara manager așa este obișnuită. Este în postura fetiței răsfățate căreia i s-au adus zi de zi jucării iar atunci când un i s-au mai adus jucării s-a supărat pe Dady, s-a dat cu fundul de pământ și face tot felul de declarații. Sunt banii contribuabililor trebuie să îi cheltuim judicios!”, a declarat liberalul în cadrul săptămânalei conferințe de presă a organizației județene de partid.

Mai mulţi localnici din comuna Miceşti, în frunte cu primarul Dumitru Voicu, au protestat, joi, în faţa sediului Consiliului Judeţean Argeş.

Nemulţumirile oamenilor vizează problema transportului metropolitan şi judeţean, încă nerezolvată.

Cetăţenii din Miceşti sunt nemulţumiţi că de cinci luni nu mai au transport în comun, după ce în septembrie anul trecut au fost desfiinţate 11 trasee din zona metropolitană Piteşti.

Cei mai afectați, susţin protestatarii, sunt localnicii din satul Păuleasca, care sunt nevoiţi să meargă mult pe jos până la drumul național, de unde pot urca într-un maxi-taxi cu destinaţia Pitești.

La sediul Consiliului Judeţean au avut loc discuţii între liderii CJ şi protestatari. Conducerea CJ Argeş susţine că, legal, nu există soluţii pentru rezolvarea problemei, deoarece operatorii de transport s-au contestat între ei și trebuie așteptată hotărârea instanței.

lavinia prof 2lavinia prof 3”De Sf. Teodor, de ziua mamei sale de naștere, a fost condus azi pe ultimul drum Teodor Nicolau, fostul director al Liceului Zinca Golescu! Mulți elevi și foști colegi îndurerați la Biserica din Priboienii de Sus, dar și mai mulți au fost cei care nu au știut ora și locul să poată participa. Familia domnului Nicolau, formată în mare parte din intelectuali deosebiți, este modestă și prea îndurerată de eveniment, nu a apelat la mijloacele media să anunțe fiindcă au ținut la intimitatea momentului. Ceremonia a fost emoționantă, iar toate obiceiurile respectate! Rămas bun, domnule director Nicolau!”, este postarea Laviniei Năstase, fostă elevă a cunoscutului profesor de matematică.

Reamintim că luni seara, unul dintre cei mai apreciați profesori din Pitești a încetat din viață. Profesorul Teodor Nicolau, fost director al Colegiului Național Zinca Golescu din Pitești, a făcut stop cardio-respirator în timp ce se afla în stația de autobuz din Craiovei.

Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului, însă manevrele de resuscitare au fost zadarnice. Profesorul Teodor Nicolau s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Trupul neînsuflețit al profesorului a fost depus miercuri la Biserica din Priboieni, localitate unde de altfel a avut loc și înmormântarea.
(Fotografii din postarea Laviniei Năstase)

M.I.

Alexandru Păușescu, un profesor de istorie din Pitești, în vârstă de 33 de ani, trece prin clipe cumplite. Cu câteva luni în urmă, tânărul a fost diagnosticat cu o formă severă de cancer.

Singura lui șansă la viață o reprezintă o intervenție chirurgicală care poate fi făcută la o clinică din Turcia, la Anadolu. Numai că operația care îl poate salva și tratamentul de recuperare sunt foarte costisitoare, depășind suma de 20.000 de euro.

Toți cei care doresc să îl ajute pe Alexandru, donând bani pentru intervenția de care acesta are nevoie, au la dispoziție contul RO96BRDE030SV71917620300, deschis la BRD.

Un bărbat din Argeș a murit pe loc, în această dimineață, după ce s-a aruncat în fața unui tren aflat în mers.

Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobază. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Înainte de sinucidere, bărbatul a stat o vreme lângă calea ferată, cu o sticlă de whisky și alta de Coca-Cola, în mâini. În momentul în care a văzut locomotiva, s-a aruncat efectiv în fața trenului și a murit pe loc.
Cu o zi înainte, bărbatul a fost salvat de la o tentativă de suicid, după ce a încercat să se arunce de pe podul de cale ferată din apropierea Parcului Ștrand. Acesta era cunoscut ca având probleme psihice încă din copilărie.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Echipajele SMURD au intervenit la 37 de cazuri pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, dintre care, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă.

Un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit în municipiul Pitești, strada Ion Câmpineanu, la un pacient de 80 de ani, găsit în stop cardio-respirator. S-au efectuat manevre de resuscitare, cu succes, pacientul fiind transportat la spital.

M.I.

Joi, 08 Februarie 2018 12:10

Incendii la Lerești și Câmpulung

Scris de

În ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii.

Astfel, un echipaj cu o autospecială cu apă şi spumă de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit în localitatea Leordeni, sat Ciolcești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe.

De asemenea, un echipaj cu o autospecială cu apă şi spumă de la Detașamentul de Pompieri Câmpulung a intervenit în municipiul Câmpulung, strada Ion Giurculescu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la tabloul electric dintr-o locuință.

M.I.

Joi, 08 Februarie 2018 11:07

Bărbatul strivit de copac a decedat

Scris de

Bărbatul de 47 de ani din Dârmănești, peste care a căzut un copac, a decedat miercuri seara, la Spitalul Județean Argeș.

Tragedia s-a petrecut într-o pădure din comuna Coșești. Bărbatul era angajat ca zilier la un prieten, pentru a-i tăia acestuia un copac marcat de pădurar. Omul a tăiat copacul cu drujba, însă arborele s-a prăbușit peste el, în cădere.
La fața locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgență de la Detașamentul de Pompieri Mioveni. Deplasarea către locul intervenției a fost foarte dificilă, s-a realizat pe un teren accidentat, prin albia unui râu, pe o distanță de aproximativ 3 km.
Bărbatul prezenta traumatism cranio-cerebral sever deschis și a fost preluat inconștient, cu semne vitale, ulterior fiind predat unui echipaj al Ambulanței, cu medic.
„Bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanță în comă. Seara trecută am fost anunțați de spital că a decedat”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Mădălin Zamfir.
Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Pagina 7 din 93