Marți, 12 Iunie 2018 11:27

Formularul 112 a fost actualizat

Anexele şi instrucţiunile de completare a formularului 112 - ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” au fost actualizate corespunzător cu modificările din legislaţia specifică, după cum urmează:

-introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă, pentru plătitorii de venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016;

-introducerea unei prevederi speciale privind opțiunea distribuirii şi plăţii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit, de către plătitorul de veni.

Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ”Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” au fost aprobate prin O.M.F.P. nr. 1931/26.04. 2018 publicat în M.O. 402/10.05.2018. Pentru mai multe informaţii se va accesa linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1931_2018.pdf

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Scriam recent despre o angajată de nota 10 de la agenția CFR din centrul Piteștiului. Asta și în contextul în care angajații din instituțiile statului sunt în procent mare prea impregnați de birocrație, tupeu și nervi în relația cu contribuabilii.  Și am scris atunci despre respectiva angajată tocmai pentru că normalitatea e o specie din ce în ce mai rară în România și am ajuns să ne bucurăm când angajații unor instituții publice se poartă cu noi normal. Am ajuns să ne bucurăm când vedem fețe zâmbitoare și amabile la ghișee. Pentru că, din păcate, vedem în fiecare zi prea multe fețe acre și încruntate, prea multe mimici nervoase și agitate.
Acum scriu din nou despre o angajată de la o instituție publică. Și scriu de bine. N-am ce face, e aceeași bucurie a normalității. De această dată, este vorba de o angajată de la Direcția Finanțelor Publice Argeș. Drumurile mă poartă de 3-4 ori pe an cu diferite acte de depus la Finanțe. Așa a fost și săptămâna trecută. Aveam de depus un bilanț și am ajuns - dacă memoria recentă a cifrelor nu mă înșeală - la ghișeul 41 de la parter. Acolo, o doamnă tunsă scurt foarte amabilă mi-a explicat că greșisem una dintre pagini atunci când o completasem. Iar explicația detaliată a fost pe un ton calm și totul cu zâmbetul pe buze. Am refăcut respectiva pagină și am revenit la aceeași doamnă după două zile. Și din nou a fost amabilă, atentă la detalii și explicații, fără nici cea mai mică undă de atitudine birocratică ori de superioritate. Și totul a durat foarte puţin, fără timpi morți. Și pentru respectiva doamnă normalitatea și cursivitatea în relația cu contribuabilii este ceva constant. De ce spun asta? Pentru că în ultimii ani am mai avut de depus acte la aceeași doamnă și s-a purtat la fel de amabil. Și nu numai cu mine, ci și cu cei care erau înaintea mea la coadă. Nu știu cum o cheamă, însă pot să îi spun directorului Lucrețiu Tudor că are toate motivele să fie mândru cu o asemenea angajată eficientă și amabilă. Sunt sigur că la Finanțe sunt și alți angajați cu o conduită ca la carte, însă în acest editorial am particularizat, pur și simplu, deoarece cu doamna respectivă am interacționat.
M-aș bucura să întâlnesc astfel de angajați cât mai des în instituțiile statului din Pitești, din Argeș și din România. M-aș bucura ca normalitatea din instituțiile publice să se generalizeze și să nu mai văd la ghișee angajați cu fețe încruntate și cu atitudini de mari șefi. Pentru că România nu are nevoie doar de instituții publice eficiente, ci și de funcționari publici normali în procent covârșitor. Și probabil că atunci nu voi mai compara instituțiile publice de la noi cu cele din Olanda, Marea Britanie sau Statele Unite, acolo unde normalitatea este de decenii întregi ceva foarte... normal.

Publicat în Opinii

Director al Direcției Județene a Finanțelor Publice Argeș din ianuarie 2018, Lucrețiu Ioan Tudor a acordat un interviu pentru Jurnalul de Argeș, în care a vorbit despre activitatea sa din ultimele luni, veniturile înregistrate în 2017 de AJFP Argeș, bunurile confiscate, dar și despre fenomenul infracțional din domeniul fiscal în zona Argeșului.

# Aveți aproape 4 luni de când sunteți director la Direcția Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Cum ați evalua și caracteriza aceste prime luni? Ce vă mulțumește și ce vă nemulțumește?
La plusuri, aș menționa următoarele:
- Realizarea și chiar depășirea planului de încasări la bugetul consolidat pe trimestrul I din anul 2018;
- Ghișeul de relații cu publicul, înființat începând cu data de 22.03.2018 în holul central al sediului A.J.F.P Argeș (Ghişeul 16), pentru îmbunătățirea raporturilor dintre administrația fiscală și contribuabili și pentru soluționarea cât mai rapidă a cererilor acestora;
- Stabilirea de relații de colaborare cu organizațiile profesionale și reprezentanții mediului de afaceri (AOA Argeș, Camera de Comerț și Industrie Argeș, CECCAR etc.), cu diverse instituții publice, respectiv Instituția Prefectului, Consiliul Județean Argeș, unități administrativ-teritoriale, precum și cu alte instituții deconcentrate, din care amintim: I.P.J. Argeș, Inspectoratul Teritorial al Muncii, A.J.O.F.M, Administrația Fondului de Mediu etc.;  
- Extinderea întâlnirilor cu contribuabilii în teritoriu. La nivelul AJFP Argeș se organizează, de regulă, o dată pe lună întâlniri cu contribuabilii din județul Argeș pentru prelucrarea noutăților legislative din domeniul fiscal. Începând cu luna februarie 2018, am decis ca aceste ședințe să se desfășoare bilunar, atât la sediul A.J.F.P. Argeş, cât  și în unitățile subordonate AJFP Argeş, respectiv Serviciile Fiscale Municipale Câmpulung și Curtea de Argeș, precum și Serviciile Fiscale Orășenești Mioveni, Topoloveni și Costești;
- Am cunoscut îndeaproape echipa de conducere, cât și persoanele cu care voi colabora în mod direct, atât din cadrul AJFP Argeș, cât și din cadrul DGRFP Ploiești, majoritatea fiind oameni cu mare experiență în activitatea fiscală, iar cu unii dintre aceștia am colaborat foarte bine încă de când îmi desfășuram activitatea la Garda Financiară și la Direcția Antifraudă;
- O bună colaborare cu presa locală și contribuabilii.
Nemulțumirile privesc unele probleme legate de relația dintre contribuabili și cei cu care relaționează în mod direct, în special cu angajații de la ghișee. Vom încerca pe viitor să reducem timpul alocat de către contribuabili în rezolvarea tuturor problemelor care se ivesc.
# Ce venituri au fost realizate în anul 2017 în județul Argeș și care sunt așteptările și estimările în acest an?
- În primul trimestru al anului 2018, AJFP Argeș a colectat venituri în sumă totală de 540,65 mil. lei, programul de venituri transmis de ANAF fiind realizat în procent de 103,59%. Față de perioada similară a anului precedent, instituția noastră a colectat venituri cu circa 82 mil. lei mai mult, ceea ce reprezintă o creștere cu 17%. Creșteri semnificative ale veniturilor încasate au fost înregistrate la toate categoriile de bugete. În condițiile diminuării cu 6% a valorii impozitului pe venit, veniturile colectate la bugetul de stat au înregistrat o creștere cu circa 10%. Totodată, la bugetul asigurărilor sociale creșterea este de circa 35%, iar la bugetul asigurărilor de sănătate cu circa 12%. În același timp, s-a asigurat rambursarea către contribuabili a 24,32 mil. lei TVA, cu 50% mai mult decât valoarea înregistrată în trimestrul I 2017. Pentru lunile următoare, estimăm o realizare integrală a programului de încasări, în strânsă concordanță cu programul de guvernare însușit și promovat de către Guvernul României. Ca structură componentă a ANAF, în anul 2018 ne propunem atât realizarea integrală a programului alocat, doar și atingerea țintei de 17%, comparativ cu realizările anului trecut.
# Care este volumul bunurilor confiscate și valorificate în primele trei luni ale acestui an?
- Bunurile confiscate în trimestrul I au însumat valoarea de 43.714 lei, iar bunurile valorificate în aceeași perioadă au fost în cuantum de 14.998 lei.

Cea mai mare datorie la bugetul de stat e de 86,26 milioane lei

# Cum stă Argeșul privind eradicarea fenomenului infracțional din domeniul fiscal?
- În ultima perioadă de timp, la nivel județean s-a constatat o diminuare a fenomenului infracțional din domeniul fiscal, o scădere a numărului de fapte de evaziune fiscală față de anii precedenți. La data de 31.03.2018, urmare a unui număr de 211 inspecții fiscale, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare în valoare de 30.096 mii lei, au fost aplicate 24 de sancțiuni, cu o valoare a amenzilor și confiscărilor de 19.953 mii lei și s-a diminuat pierderea fiscală cu suma de 16.978 mii lei. De asemenea, s-au  întocmit și transmis organelor de cercetare penală 38 sesizări penale, pentru un prejudiciu în sumă de 10.572 mii lei. În această perioadă, organele de inspecție au instituit 29 măsuri asiguratorii în valoare de 15.239 mii lei.
# Care este cea mai mare sumă datorată de o firmă din Argeș bugetului de stat?
- În acest moment se derulează procedura de selecție a contribuabililor care înregistrează obligații restante la 31.03.2018 și urmează a fi publicați pe site-ul ANAF. Conform situației publicate, la sfarșitul lunii ianuarie 2018 pentru obligațiile datorate la 31.12.2017, persoana juridică cu cele mai mari obligații la bugetul general consolidat înregistra 86,26 milioane lei. Facem precizarea că societatea se află în procedura insolvenței, măsurile de executare silită fiind suspendate, potrivit Legii nr. 85/2014.

 

Publicat în Economie

Miercuri, 7 martie 2018, începând cu ora 12.00, în sala de şedinţe de la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeș din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit aferent anul fiscal 2017 și depunerea formularului 101 pentru anul 2017.

La această întâlnire vor fi prezentate mecanismul privind plata defalcată a TVA, calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii martie 2018, serviciile oferite de ANAF (spaţiul privat virtual) şi va cuprinde o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri/ consultări pe marginea subiectelor abordate.

Contribuabilii interesaţi să participe la această întâlnire se pot programa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

Au obligaţia depunerii formularului 101 ”Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru anul 2017, până la data de 26 martie 2018:

-Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial;

-Instituţiile de credit - persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial.

Au obligaţia depunerii formularului 101 ”Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru anul 2017, până la data de 26 februarie 2018:

-Persoanele juridice prevăzute la art. 15 din Codul fiscal. Acestea depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II "Impozitul pe profit"

-Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

Categoriile de contribuabili care aplică regulile speciale de impozitare prevăzute la art. 15 din Codul fiscal sunt următoarele: cultele religioase, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România și organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 23:18

Petre Cojocaru

Săptămâna trecută, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Petre Cojocaru, a ieșit la pensie. Pentru o carieră neîntinată și neîntreruptă vreme de 35 de ani și pentru profesionalismul de care a dat dovadă întotdeauna, Jurnalul de Argeș îl declară pe Petre Cojocaru - Omul Săptămânii!

Publicat în Omul saptamanii

# Interviu cu Petre Cojocaru, o legendă a Fiscului Argeşului
Ziua de marți, 23 ianuarie, a fost ultima zi de muncă a directorului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Petre Cojocaru. Acesta a împlinit în această lună vârsta de pensionare și a decis să se retragă din activitatea de finanțist, postul său de șef de administrație urmând să fie ocupat, pentru următoarele șase luni, de Ioan Lucrețiu Tudor, inspector la Antifraudă și fiul lui Sevastian Tudor, fost director al Teatrului „Al. Davila”. Petre Cojocaru a acceptat cu amabilitate să ne ofere un interviu în care ne-a vorbit, printre altele, despre reușitele și dezamăgirile din lunga sa carieră de 35 de ani în cadrul Fiscului argeșean.

# Domnule Cojocaru, sunteți proaspăt pensionar. Ce veți face de acum înainte?
- Ce voi face după pensionare? Abia aștept să fiu liber, să zburd. Nu știu ce voi face. Deocamdată vreau o lună, două de relache, de odihnă și, dacă mă voi simți bine, e perfect. Mai am și o nepoțică, o prințesă și o să-mi fac timp să mă duc să o iau de la cămin. Mai am un nepoțel, care e la București. Mă gândesc să mă duc să-l iau și să am și grija lui. Și uite așa, o să treacă timpul... și iarna.

„Deși nu se lucra computerizat, era ceva mai ușor înainte de Revoluție”

# Care ar fi cea mai mare reușită a carierei dvs.?
- Că am reușit să ies la pensie, după 35 de ani de Finanțe Publice și după 41 de ani de muncă, cu fruntea sus. Și că nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut eu în această activitate.
# Dar cea mai mare dezamăgire?
- Cea mai mare dezamăgire e că n-am reușit să reduc numărul de ghișee la care se stă la coadă. Un cetățean, persoană fizică, o să stea în continuare tot la trei ghișee. Cei de la ANAF se pregătesc să introducă un program special în anul 2018, să vină cetățeanul să plătească mai repede, să stea la un singur ghișeu, nu la trei. Tragem noi nădejde că se va pune în aplicare intenția lor. Acest lucru va fi posibil dacă devin mai elastici, dacă se mișcă mai repede. Noi păstrăm modelul acesta din 1990. Și la bancă tot așa se lucra. Dar s-au modernizat și ei și ar trebui să ne modernizăm și noi.
# Aveți 35 de ani vechime în institituție. Cum era pe vremuri la Fisc? Era mai bine înainte de Revoluție? E mai bine acum?
- Cred că, deși nu se lucra computerizat, era totuși ceva mai ușor pentru că legile erau mai puține, mai clare, în sensul că nu lăsau loc de interpretare și erau mai stabile. Pe ani de zile, puteai lucra cu o lege 10, 15 ani. Ori acum, după Revoluție, mișcarea e foarte rapidă. Chiar și Codul Fiscal, chiar și Codul de procedură se modifică, e într-o continuă modificare și atunci e un pic mai dificil, găsesc eu. În același timp avem sistemele informatice care ne pot ajuta în munca noastră de finanțiști. Ne pot ajuta pentru că găsim informațiile în aplicațiile de calculator.

„Bate un vânt de modificare din nou, ca să nu mai trimitem contribuabilii la Ploiești”

# Dar în privința regionalizării instituțiilor, printre care și Finanțele Publice, e mai bine? E mai rău?
- Mie nu mi se pare mai bine, dar până la urmă asta e. S-a hotărât, noi ne-am conformat. Dar bate un vânt de modificare din nou. Adică să se revină la ce era înainte, să nu mai trimitem contribuabilii la Ploiești. Se zice că se va rezolva problema asta.
# Care au fost cele mai importante dosare trimise de Finanțele Publice Argeș la Parchet?
- Dosarele, până la urmă, nu trec pe la mine sau nu eu le țin o evidență. Anul trecut, inspecția fiscală a bătut moneda pe cei care au vândut mașini și sunt rezultate destul de bune.

Dosarul Amfora s-a repus pe rol datorită Parchetului și Finanțelor Publice

# Despre Dosarul Amfora, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro evaziune fiscală, ce ne puteți spune?
- Dosarul Amfora s-a repus pe rol datorită Parchetului și Finanțelor Publice. Se rejudecă și e o treabă bună. Mai multe nu știu să vă zic și nici nu prea am voie pentru că e în faza de cercetare sau de judecată. Trebuie să se pronunțe instanța, nu noi. Noi am făcut ce depindea de noi.
# În timpul mandatului dvs. s-a înregistrat și o premieră: Administrația Finanțelor Publice Argeș a fost prima instituție din județ amenințată cu detonarea unei bombe. Ce ați simțit în acele momente?  
- A fost o joacă de copii. Nu am simțit nimic. Nu m-am speriat deloc. Am intuit că e o glumă. Am fost, în schimb, încântat de lucrătorii de poliție care au reușit în timp scurt să afle de unde a plecat mesajul (n.red. - email-ul de amenințare cu bomba a fost trimis de la Școala nr. 3 Pitești, de către doi elevi de clasa a IV-a, în timpul orei de Informatică). Au descoperit extrem de repede. În jurul orei 12.00 au plecat de la mine din birou, iar la ora 16.00 deja știau de unde a fost trimis mesajul. Și gândiți-vă că tocmai din SUA li s-a spus de unde a fost trimis mesajul.

„Noul director poate să se bazeze foarte bine pe adjuncți. De unul singur nu poți să dărâmi pământul”

# O ultimă întrebare. Credeți că noul șef de administrație, dl Lucrețiu Tudor, va face față provocărilor acestei funcții?
- Da, eu cred că da. De ce nu? Până la urmă, colegul meu a lucrat în sistemul de Finanțe Publice, poate să se bazeze foarte bine pe adjuncți, sunt rutinați, sunt vechi, cu experiență, cu dorință de muncă, pentru că rezultatele mele sunt obținute în special datorită lor. De unul singur nu poți să dărâmi pământul. Dacă te sprijini pe colectiv, da, poți face ceva. Dar așa, de unul singur, poți să dai cu capul în toți pereții. Adică îți trebuie neapărat colaborare și înțelegere.

 

Publicat în Economie

Marți, 10 octombrie 2017, începând cu ora 12,00, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş va organiza o întâlnire dedicată membrilor C.E.C.C.A.R., pentru a oferi clarificări şi îndrumări referitoare la aplicarea prevederilor O.G. nr. 23/30.08.2017, privind plata defalcată a TVA.

Publicat în ACTUALITATE

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic conform Ordinului
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.2326/2017. Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje:economiseşte
timpul, cheltuielile cu deplasarea si consumabilele necesare tiparirii, contribuind astfel si la protecţia mediului înconjurator.
Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt: 100, 101, 120, 205, 207, 208, 300, 301, 307, 311, 390, 394 şi 710.

Publicat în Administratie

Miercuri 13 septembrie 2017, începând cu ora 12,00, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş va organiza o întâlnire dedicată contribuabililor pentru a oferi clarificări şi îndrumări referitoare la următoarele teme:

Publicat în ACTUALITATE
Pagina 1 din 3