Economie (293)

Nicu Grigoraş, director de tranzac­ţio­nare la Intercapital, consideră că dacă ac­ţiunile producătorului de aparatură elec­trocasnică Electroargeş Curtea de Argeş (ELGS) vor depăşi re­zistenţa de 1 leu, pe ter­men mediu ar putea atinge chiar maximul istoric de 1,24 lei. Acţiunile ELGS au depăşit pragul de 1 leu chiar în a doua şedinţă de tran­zacţionare din 2017, când au fost realizate tran­zacţii de circa 161.000 de lei. Mai mult, la data redactării acestui material (luni, 9 ianuarie) acțiunile Electroargeș se tranzacționau chiar și cu 1,2 lei, foarte aproape de maximul istoric. „Pe un orizont me­diu/lung titlurile Electro­ar­geş se află pe un trend ascendent înce­pând cu anul 2012”, scrie Grigoraş în raportul Puls Capital realizat de Intercapital Invest.

Joi, 12 Ianuarie 2017 16:55

Uraniu de la canadieni pentru FCN

Scris de

SN Nuclearelectrica SA va cumpăra uraniu de la compania canadiană Cameco, în urma celui de-al treilea contract care va intra în vigoare în ianuarie 2017 şi va dura şase luni, urmând să fie livrată o cantitate de 120 de tone de dioxid de uraniu (UO2), potrivit anunţului producătorului de energie. Acest nou contract asigură materia primă pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești pentru perioada amintită. SNN a iniţiat în decembrie o procedură de achiziţie de scurtă durată, care s-a finalizat cu un nou contract către Cameco, oferta furnizorului având preţul cel mai mic, potrivit datelor transmise de companie.

Au trecut aproape treisprezece ani de la prima solicitare de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi falimentului în cazul ARO SA, iar actele şi faptele procedurale încă nu au fost finalizate.

Faţă de 2008, în doisprezece judeţe cifra de afaceri a înregistrat cel puţin o dublare, în timp ce businessul a scăzut doar în Bucureşti şi Mehedinţi. Se remarcă însă, comparativ cu anul 2008, o re­ducere a depen­denţei de Capi­tală, care mai asigură 37% din business, faţă de 63% în urmă cu opt ani.

Înmatriculările Dacia pe piaţa franceză au urcat cu 12% anul trecut comparativ cu 2015, la 112.111 autovehicule, potrivit datelor Comitetului Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), acesta fiind totodată şi cel mai ridicat nivel atins vreodată de brandul autohton pe o singură piaţă, conform datelor centralizate de ZF.

CEZ Distribuţie îşi schimbă denumirea în Distribuţie Oltenia. Partenerii companiei şi consumatorii finali de energie electrică vor regăsi compania cu numele social Distribuţie Energie Oltenia, şi cel mai adesea sub sigla Distribuţie Oltenia, cu un logo nou.

Un instrument foarte folosit de agenții economici din Europa de Vest, arbitrajul comercial oferă o alternativă de judecată specializată a litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ. În România, arbitrajul comercial, deși reprezintă o soluție modernă și eficientă de rezolvare a litigiilor, este prea puțin folosit. În Argeș, Curtea de Arbitraj Comercial este organizată pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Argeș. Pentru a afla mai multe despre arbitrajul comercial, am stat de vorbă cu George Caval, președintele CCIA Argeș.

# Care sunt competenţele Curţii de Arbitraj Comercial şi cine le exercită?
- Potrivit legii, Curtea de Arbitraj este abilitată cu: soluţionarea în drept sau în echitate a litigiilor patrimoniale interne sau internaţionale care izvorăsc din interpretarea sau executarea contractelor de afaceri comerciale, industriale, bancare, de transport intern şi internaţional etc. De asemenea, Curtea de arbitraj este abilitată și cu efectuarea concilierii facultative a neînţelegerilor care apar între părţi în derularea contractelor. Soluţionarea litigiilor aparţine exclusiv Tribunalului arbitral, format din unul sau mai mulţi arbitri, învestiţi de părţi.
# Cum se realizează accesul la această instanţă de judecată?
- Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie. Litigiile sunt încredinţate spre soluţionare, potrivit convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi sau desemnaţi, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre pe care părţile se obligă să o execute. Sesizarea valabilă a Curţii de arbitraj este condiţionată de acordul scris al părţilor clauzei compromisorii fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, numită compromis, materializat fie sub forma clauzei compromisorii fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare.
Prin clauza compromisorie părţile convin ca, litigiile care se vor naşte din contractul în care sunt inserate sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se numele arbitrilor sau modalitatea lor de numire. Prin compromis, părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului, numele arbitrilor sau modalitatea lor de numire.

„Cauzele se soluționează mai repede decât la instanțele judecătorești”

# Care sunt argumentele în favoarea acestei alternative de judecată?
- Vă pot da mai multe argumente concrete în acest sens.
Primul ar fi acela că părțile au posibilitatea de a-și desemna ele însele arbitrii ce vor soluționa litigiul, raportându-se la profesionalismul, probitatea morală, specializarea acestora; arbitrii desemnaţi sunt independenti şi imparţiali în îndeplinirea atributiilor şi nu au calitatea de reprezentanţi ai părţilor în litigiu.
Un alt argument important: posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor, hotărârea arbitrală pronunţându-se într-un interval de cel mult cinci luni (pentru litigiile internaţionale 9 luni)  de la constituirea tribunalului arbitral, dacă părţile nu au convenit altfel. Comparat cu termenele de soluționare practicate de instanțele judecătorești, aspectul devine semnificativ dacă se are în vedere, în plus, natura patrimonială a litigiilor supuse judecăţii.
Tot ca argument în favoarea arbitrajului comercial, aș menționa faptul că cheltuielile arbitrale sunt regresive şi mult mai reduse decat taxele de timbru percepute în cazul unui proces judiciar; ele se achită o singură dată pe când derularea litigiului în faţa instanţelor judecătoreşti presupune achitarea de taxe la diferite grade de jurisdicţie.
Aș mai preciza faptul că procedura arbitrală se finalizează, la fel ca la instanțele judecătorești, prin pronunțarea unei hotărâri care este definitivă și obligatorie pentru părţi şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească. Ea poate fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă.
Denis Grigorescu

Automobile Dacia este cea mai valoroasă companie din industria auto, dar şi unul dintre cele mai valoroase businessuri din economia locală. Dacia a fost evaluată la 2,1 miliarde euro (9,77 miliarde lei), în creştere cu 11% faţă de anul trecut, potrivit Anuarului ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România realizat de ZF împreună cu casa de investiţii BT Capital Partners.
Industria auto are ambii producători de maşini în top 100  - Dacia şi Ford -  pe cel mai mare importator, Porsche România, dar şi opt fabrici de componente auto, dintre care două ale grupului german Continental, un colos cu afaceri de peste 2 miliarde euro în România. Producătorul de anvelope Continental Automotive Products din Timişoara a înregistrat cel mai mare salt al valorii între companiile din top 20 şi a ajuns să fie evaluat la 1,44 de miliarde de euro, o creştere cu 53% faţă de 2015. Compania este a şasea cea mai profitabilă din economia locală, cu un rezultat net de 710 mil. lei în 2015 (160 mil. euro), la o cifră de afaceri de 2,8 mld. lei (630 mil. euro), respectiv o marjă de profit net de 25%. Cu aceste rezultate, fabrica de anvelope a grupului german este cea mai mare companie din judeţul Timiş, dar şi a doua cea mai valoroasă firmă din industrie, după Automobile Dacia. Puterea concernului german în economia locală se vede şi din prezenţa cu două companii în top 100 cele mai valoroase firme din România, situaţie care se mai regăseşte în cazul companiilor din energie. Componentele auto sunt unele dintre domeniile cele mai bine reprezentate în Topul celor mai valoroase companii locale, cu opt prezenţe în top 100, toate cele trei fabrici ale producătorilor de anvelope prezenţi în România (Continental, Michelin şi Pirelli) intrând în clasamentul „valorilor”.
F. Silvestru

 

Producătorul de energie Nuclearelectrica, controlat de stat, şi-a planificat investiţii de 287,3 milioane lei în 2017, din care o suma de 247,8 milioane lei va fi alocată pentru cele două reactoare nucleare din Cernavodă, arată datele publicate pe site-ul companiei. Cifrele au fost prevăzute în planul de administrare, iar bugetul pentru 2017 urmează să fie supus aprobării în perioada următoare. Planul total de investiţii pentru anul viitor este similar celui din acest an. De asemenea, la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti vor fi necesare anul viitor investiţii de 13,2 milioane lei. Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării, conform News.ro. Nuclearelectrica (SNN) a raportat pe primele nouă luni ale anului un profit net de 64,5 milioane lei, în scădere cu 51% faţă de perioada similară a anului trecut. Compania a realizat în primele nouă luni o producţie de 7.589 GWh, mai mică cu 3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, că urmare a prelungirii opririi planificate a unităţii 1, pentru realizarea unor investiţii care se fac o singură dată pe durata de viaţă iniţială a unui reactor. Acţionarul majoritar al companiei este statul român, prin Ministerul Energiei, care deţine o participaţie de 82,49% din totalul acţiunilor. Nuclearelectrica este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi are o valoare de piaţă de 1,45 miliarde lei (320 milioane euro), la ultimul preţ de închidere a şedinţei, de 4,82 lei/acţiune.
Florin Silvestru

Apartamente, case, terenuri, maşini sau telefoane - acestea au fost ofertele încărcate cu cea mai mare frecvenţă pe OLX  în 2016. Dar nu au lipsit nici anunțuri de senzație prin care erau scoase la vânzare clădiri simbol ale României. Astfel, în 2016, OLX a continuat să fie site-ul preferat de români şi pentru scoaterea la vânzare a unor imobile valoroase, cu o importanţă istorică deosebită, precum Palatul Telefoanelor din Bucureşti sau Conacul Brătienilor (Vila Florica) din județul Argeş. Printre cele mai scumpe proprietăţi ofertate pe OLX în acest an au fost hoteluri de 4 şi 5 stele, terenuri intravilane sau păduri, toate anunţurile pornind de la preţuri de peste 40 milioane de euro şi ajungând chiar şi până la oferte de 100 milioane de euro.  F. Silvestru

Pagina 21 din 21