În data de 22 aprilie a avut loc Adunarea generală a Asociației Culturale „Rovine”- Țuțulești. Întâlnirea s-a desfășurat la Școala primară „Gheorghe Toma”, sat Țuțulești, comuna Suseni, acolo unde invitații și colaboratorii Asociației Culturale „Rovine” au început prin a intona imnul național. A urmat un program susținut de formațiile artistice ale Asociației Culturale „ROVINE”, în cadrul căruia a fost interpretat în premieră „ Imnul Rovinelor”, muzica aparținându-i Elisabetei Zamfirache, iar versurile lui Ion Alexandru.  Elevi ai Școlii primare „Gheorghe Toma” - îndrumător - învățător Dobrin Rodica - au recitat poezii patriotice, iar elevele claselor a III-a și a IV-a - îndrumător învățător Gina Marinescu - au jucat „Călușul”.
18 Rovine6Apoi a avut loc dezvelirea și sfințirea Monumentului, moment urmat de un program artistic  susținut de „Corul preoților Dâmbovnic” din comuna Rociu. A fost organizată și o expoziție de pictură, desene și artă tradițională, iar Asociația Culturală Rovine a acordat, cu aceeași ocazie,  premii pentru elevii câștigători ai Concursului de creație, poezie și proză scurtă și pictură, iar participanții au primit  Buletinul Cultural „Rovine”.

Publicat în Cultura

Semnalăm apariția pe piața editorială a unei cărți foarte interesante și utile pentru toți cei pasionați de istorie și nu numai. Este vorba de antologia de texte „Rovine. Vatră de istorie”, realizată de Asociația Culturală „Rovine” - Țuțulești și coordonată de către Constantin Anton. Volumul a apărut în condiții grafice excelente la Editura Universității din Pitești.

În carte vorbesc despre locul istoric numit Rovine personalități locale precum generalul de brigadă dr. ing. Constantin Anton, istoricul Ion Nania, preotul și istoricul Marin M. Braniște sau profesorul Diana Dragomirescu. În antologie sunt și texte ale unor personalități naționale care vorbesc despre Rovine și importanța sa specială în istoria românilor. Este vorba printre alții de istoricul Neagu Djuvara, profesorul și istoricul Gheorghe Romanescu sau istoricul George Marcu. În antologia „Rovine. Vatră de istorie” au fost strânse și mărturii de la locuitorii satelor Țuțulești și Odăeni, comuna Suseni.
Iată ce spune profesorul Ion Alexandru în prefața cărții: „Există locuri pe acest pământ românesc-și nu numai-care tăinuiesc în adâncuri urmele trecutului. Un asemenea loc îl reprezintă Rovinele-Țuțulești, cu Drumul omorului-necropolă seculară și Tufele roșii-prapor și martor al suferințelor parcă fără margini în timp și spațiu ale românilor. Născut într-o vreme buimacă pentru majoritatea românilor - și nu numai - gândul de a valorifica trecutul, spre a da o șansă viitorului acestui popor în suferință perpetuă, a apărut cu câțiva ani în urmă, într-o conversație de taină dintre semnatarul acestor rânduri și nonagenarul Gheorghe Pană, fiu al satului Pădureni, un împătimit de istorie. Li s-au alăturat cu entuziasm, la scurt timp, mai tânărul și energicul Constantin Anton, general în rezervă, poeta de recunoaștere europeană Paula Romanescu, altă fiică a satului Țuțulești. Iar gândul amintit a devenit Asociația Culturală „Rovine”-Țuțulești care, în numai 5 ani de viață culturală locală, a reușit să trezească conștiința de sine și de neam a altor fii ai satului, prin întâlniri anuale și prin așezarea unei plăci comemorative la împlinirea a 620 de ani de la biruința lui Mircea cel Bătrân asupra lui Baiazid. Starea de spirit a căpătat anvergură, trecându-se la editarea unei reviste bianuale-Buletinul Cultural „Rovine”, pentru ca la împlinirea a cinci ani de activitate a asociației, domnul general (în rezervă) Constantin Anton să ia inițiativa editării unei antologii de texte științifice și literare pe tematica Rovinelor, respectiv cartea de față”.

Publicat în Cultura
Miercuri, 27 Decembrie 2017 14:22

A apărut Nr. 8 al Buletinului Cultural Rovine

De curând a ieșit de sub lumina tiparului Nr. 8 al Buletinului Cultural Rovine. Revista este editată de Asociația Culturală „Rovine” din Țuțulești, comuna Suseni, iar membrii fondatori ai acesteia sunt profesorul Ion Alexandru, Gl. Bg. dr. ing. Constantin Anton și economistul Gheorghe Pană. Din cuprins menționăm: „Personalități marcante la Adunarea Asociației Culturale Rovine”, articol publicat pe data de 3 mai 2017 în Jurnal de Argeș, „Mergi din Pitești la Țuțulești și la ROVINE te oprești!”, „La o sărbătoare”, „Țuțulești - vatră istorică”, „Despre Rovine cu adâncă pioșenie”, „Învățămintele Rovinelor”, „Regimentul 6 Argeș”, „Basarabeanul nostru”, „Unde sunt cei care nu mai sunt? S-au mutat în noi!” sau „Eminescu a scris cea mai frumoasă rugăciune”.

Publicat în Cultura

Pe 30 aprilie a avut loc adunarea Asociației Culturale Rovine, în localul școlii elementare Gheorghe Toma, din satul Țuțulești, comuna Suseni. La eveniment au participat: scriitoarea și traducătoarea în și din franceză Paula Romanescu, eminescologul și scriitorul George Ene, poetul Gim Laurian, dr. ing. Nicolae Braniște,

Publicat în Actualitate