Luna trecută, Jurnal de Argeș relata despre faptul că, în declarația de interese întocmită în mai 2017,  Iulian Richițeanu, directorul general al SC Termo Calor Confort  Pitești, nu pomenea nimic despre calitatea sa de membru al Asociaţiei „PENTRU O APĂ CURATĂ” (aşa cum încă mai figurează pe site-ul asociaţiei alături de mai mulţi membri, printre care și alte câteva nume sonore: Gelu Mujea, consilier tehnic la nivel CA - S.C. APĂ CANAL 2000 SA PITEŞTI , expert achiziţii publice, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, membru al Comisiei Schemelor de Certificare Persoane Auditori/Manageri, auditor calitate  şi auditor mediu,  Doru Boștină, avocat coordonator „ Boştină şi Asociaţii”, membru în cadrul Baroului Bucureşti,  și  Neculae Bâldea, fondator al Centrului Medical ELIM – preşedinte C.A, fondator al Radio Muntenia 105,7 și al Grupului de FIRME ROMWACLEAN).

3 02Iulian Richiţeanu declara atunci că nu mai este membru al APAC, dar recunoștea că, nici în perioada în care a fost membru, nu a trecut respectiva calitate în declarațiile de interese.
„Nu cred că am minţit, cred că am uitat”, spunea luna trecută Iulian Richiţeanu.
„Omisiunea” e cu atât mai greu de înțeles cu cât adresa Asociaţiei „PENTRU O APĂ CURATĂ” , așa cum figurează ea pe site-ul APAC (str. Gheorghe Şincai),  este exact în apartamentul lui Iulian Richițeanu (foto).
Directorul general al SC Termo Calor Confort spune că este vorba de o neactualizare a informaţiilor de pe site-ul APAC.  
„Atunci n-aveau unde să facă sediul şi l-au făcut acolo, la mine, dar din 2013, 2014 au plecat de acolo, a fost doar sediu social acolo...  Cred că n-au actualizat site-ul”, a mai declarat, pentru Jurnal de Argeş, Iulian Richiţeanu.
Cert e că, la aproape o lună de la publicarea articolului nostru, Iulian Richițeanu încă mai figurează ca membru în respectiva asociație, deşi susţine că de ani buni a renunţat la această calitate. „Nici nu ştiu dacă asociaţia există, o să caut şi eu, să mă scoată naibii de acolo, că nu mai sunt de mult timp membru, din 2013-2014. Eu am făcut la vremea aceea o solicitare în acest sens, dar nu cred că au actualizat ei site-ul. V-aş pune-o la dispoziţie, dacă aş găsi-o, dar vă daţi seama că sunt câţiva ani de atunci...”, a mai declarat Iulian Richiţeanu, care a încercat să contacteze și conducerea ziarului.  
Asociaţia „PENTRU O APĂ CURATĂ” (APAC) este o organizaţie autonomă, nonguvernamentală, nonprofit, de drept privat, de interes comunitar, cu personalitate juridică dobândită în baza sentinţei civile nr. 29/RA/2011 a Judecătoriei Pitești.

Neculae Bâldea: „Sunt bătrân, sunt pensionar...”

Neculae Bâldea, preşedintele respectivei asociaţii al cărei scop declarat este „Promovarea valorilor privind protecţia mediului şi a apei, precum şi educarea populaţiei în acest sens și întărirea autorităţii şi prestigiului social al membrilor săi”, figurează, la secţiunea „Poziţia actuală deţinută”, ca lector universitar la Universitatea din Piteşti şi la Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti.
Ne-am interesat dacă domnia sa a amintit în declarațiile de interese (pe care, din calitatea de lector pomenită pe pagina APAC, legea îi cere să le depună la cele două universități) și poziția de membru APAC.
„Persoana care se ocupa de site a plecat în străinătate, cum e moda acum... Eu nu mai predau la universitate de mulți ani. La UPIT nu mai predau de vreo 10 ani. Nu mai predau nici la Titu Maiorescu, pentru că sunt bătrân, sunt pensionar”, a explicat, contactat de Jurnal de Argeș, Neculae Bâldea.
Indiferent de cât timp nu mai este actualizat site-ul APAC, dacă am face un simplu calcul matematic chiar pe cifrele avansate de preşedintele APAC, ar reieşi că nici în 2011, când asociaţia abia dobândea personalitate juridică, Neculae Bâldea n-ar mai fi fost în conjunctura care să-i  permită să treacă la secţiunea „Poziţia actuală deţinută”  calitatea de lector la cele două universităţi.

 

Publicat în Dezvaluiri

În declaraţia de interese întocmită în mai 2017,  directorul general al SC Termo Calor Confort  Pitești  aminteşte doar  faptul că este acționar unic al  ROM ENERGOTEROM SRL din Ştefăneşti, societate în faliment, și asociat al Energoterom Energy Ag Ştefăneşti.  Iulian Richițeanu (care este și fondator, membru AGA şi al CD al Patronatului Uniunea Energetică din România - PUER, precum și fondator şi membru AGA în Asociaţia Profesionale COGEN România, EUROHEAT POWER Europa) nu pomenește însă nimic în respectiva declarație de interese despre faptul că este și membru al Asociaţiei „PENTRU O APĂ CURATĂ” (aşa cum figura marţi, 10 aprilie, pe site-ul asociaţiei, alături de alți câțiva membri, printre care și alte două nume sonore: Gelu Mujea,  consilier Tehnic la nivel CA, S.C. APĂ CANAL 2000 SA PITEŞTI,  şi Doru Boștină, avocat coordonator „Boştină şi Asociaţii”, membru în cadrul Baroului Bucureşti, consilier al Ministrului Finanţelor Publice.

Ce spune Iulian Richiţeanu

20 richiteanu01Directorul general al SC Termo Calor Confort Pitești spune că informaţiile de pe site-ul Asociaţiei „PENTRU O APĂ CURATĂ” (APAC)  n-ar mai fi de actualitate. „Nu mai sunt membru. Cred că pe site nu e actualizat. Nu cred că am minţit, cred că am uitat. Nu ştiu de când nu mai sunt. Cred că anul trecut, în mai, când s-au făcut declaraţiile, nu mai eram. Am fost membru, doi, trei ani, când s-a înfiinţat. E o asociaţie.... nu e nici cu bani, nu e cu nimic” a explicat, contactat de Jurnal de Argeș, Iulian Richițeanu.
Recunoaște însă că nici în precedentele declarații de interese nu a menționat nimic despre această asociație: „Cred că n-am trecut, pentru că nici n-am activat. De vreo doi ani, am ieşit din asociaţia aceasta. Pentru că n-am avut activitate în cadrul asociaţiei. Nu era domeniul meu”.

Despre infracţiunea de fals în declaraţii

Noile reglementări privind declaraţiile de avere şi de interese  prevăd că „depunerea, cu intenţie,  a unei declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului Penal” , iar potrivit articolului 326 din Noul Cod Penal „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni, la 2 ani sau cu amendă”.
Asociaţia „PENTRU O APĂ CURATĂ” (APAC) este o organizaţie autonomă, nonguvernamentală, nonprofit, de drept privat, de interes comunitar, al cărei scop declarat este „promovarea valorilor privind protecţia mediului şi a apei, precum şi educarea populaţiei în acest sens și întărirea autorităţii şi prestigiului social al membrilor săi”.

 

 

Publicat în Dezvaluiri

# Piteșteanul Constantin Enoiu acuză societatea de termoficare a Piteștiului de furt la căldură, prin declararea unor temperaturi mult mai scăzute față de Stația Meteo Pitești # Pentru o transparență totală, piteșteanul a solicitat și înlocuirea aparatului de măsurare a energiei termice consumate cu unul achiziționat din banii săi # Fără a avea o justificare temeinică, Termo Calor Confort i-a respins cererea, amplificând și mai mult suspiciunile de furt

Piteșteanul Constantin Enoiu acuză furnizorul de energie termică al Piteștiului, Termo Calor Confort, de furt la căldură. După ce în octombrie 2017 - o lună călduroasă, în care a beneficiat de energie termică doar cinci sau șase ore în câteva nopți - a plătit o factură uriașă, piteșteanului i-a venit ideea să compare temperatura exterioară medie pentru octombrie 2017 declarată de Termoficare, cu cea de la Stația Meteo Pitești. Așa a descoperit că între temperatura indicată de Termo Calor și cea de la Stația Meteo Pitești există o diferență de 5 grade Celsius. Ba mai mult, refuzul nejustificat al conducerii Termo Calor de a înlocui aparatul de măsurare a energiei termice, montat în subsolul blocului în care locuiește, cu unul achiziționat din banii săi a sporit și mai mult suspiciunile piteșteanului.

Diferență de 5 grade Celsius între temperatura din documentele Termoficării și cea de la Stația Meteo Pitești

Demersurile lui Constantin Enoiu pentru a demonstra că facturile la căldură sunt exagerat de umflate în lunile mai călduroase de toamnă și iarnă au avut ca punct de plecare numeroasele adrese emise de reprezentanții Termo Calor Confort, în care aceștia se contrazic singuri. Într-o primă adresă, emisă după ce Constantin Enoiu a cerut să i se precizeze care au fost temperaturile medii exterioare pentru lunile octombrie 2016 și 2017, conducerea Termo Calor Confort i-a răspuns că: „Centrala termică la care este arondat blocul dumneavoastră (CT 507) produce și distribuie agent termic către consumatorul final în funcție de o diagramă de reglaj calitativ a agentului termic secundar încălzire, în funcție de variația temperaturii exterioare. Temperatura medie lunară a CT 507 a fost de 8,91 grade Celsius în octombrie 2016 și 6,85 grade Celsius în octombrie 2017”. După ce a cerut și Stației Meteo Pitești să îi comunice temperatura medie lunară înregistrată în aceeași lună, octombrie 2017, și i s-a răspuns că aceasta a fost de 11,1 grade Celsius, Constantin Enoiu a revenit cu o nouă adresă către Termo Calor în care a cerut lămuriri despre diferența de aproape 5 grade Celsius. „Cele prezentate de către societatea noastră reprezintă o medie lunară a diferenței dintre temperatura de tur și retur a agentului termic în centrala CT 507”, au bătut câmpii reprezentanții societății de termoficare.

A cerut înlocuirea aparatului de măsurare a energiei termice, dar Termoficarea s-a opus

După acest schimb de adrese, Constantin Enoiu a mers personal în audiență la directorul Termo Calor, dl Iulian Richițeanu, să reclame neregulile descoperite în facturarea energiei termice pentru blocul în care locuiește. După întrevederea cu directorul Termoficării, piteșteanului i se răspunde, tot printr-o adresă oficială, că aspectele pe care le-a semnalat nu se justifică. Conducerea Termocalor mai specifică și că aparatele de măsură de la subsolul blocului au fost verificate metrologic. Pentru o totală transparență și pentru a elimina suspiciunile legate de furtul de căldură, Constantin Enoiu cere înlocuirea buclei de măsurare a energiei termice din subsolul blocului în care domiciliază, cu un echipament cumpărat pe banii lui. Numai că, Termo Calor refuză să dea curs solicitării sale, invocând termenii contractuali. Astfel, piteșteanul transmite o nouă adresă către conducerea Termo Calor, cerând completarea contractului de furnizare a serviciilor cu o anexă potrivit căreia consumatorii să aibă posibilitatea de a opta pentru montarea propriei aparaturi de înregistrare a consumului de energie. Achiziționată, bineînțeles din magazine de specialitate și verificată metrologic, iar montarea și sigilarea urmând să fie făcută de către specialiștii Termo Calor. Termoficarea îi răspunde însă că nu se justifică solicitarea sa deoarece: „1. Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale. 2. Gestionarea, întreținerea, repararea, verificarea metrologică și înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei termice în cazul condominiilor intră în responsabilitatea operatorului serviciului. 3. Bucla de măsurare pe care solicitați să o înlocuiți este în termenul de verificare metrologică valabil”. Piteșteanul mai e atenționat că utilizatorul are dreptul de a solicita, în cazuri justificate, verificarea metrologică a aparatului de măsurare a energiei termice, dar în cazul în care această verificare se face în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice și sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată, va suporta din buzunarul propriu cheltuielile de verificare, demontare și montare a echipamentului.

Constantin Enoiu: „M-am dus să vorbesc cu directorul Richițeanu și se făcea că se uită în calculator”

18 03Constantin Enoiu e hotărât să facă plângere la Oficiului pentru Protecția Consumatorilor în ceea ce privește neregulile depistate în emiterea facturilor la energia termică de către societatea de termoficare a Piteștiului. „În funcție de răspunsul primit de la OPC voi vedea ce fac în continuare, ori în civil, ori în penal. Verificarea metrologică a aparatului s-a făcut, dar nu în prezența unui reprezentant al Asociației de Proprietari, așa cum e normal și legal, pentru că sunt două părți contractuale. Eu nu am încredere în verificarea celor de la Termo Calor. S-au încurcat în minciuni, ba că e temperatura medie, ba că e diferența dintre temperatura de intrare și cea de ieșire. Au refuzat să facă socoteala, să îmi spună cum au ajuns la suma asta fabuloasă, de peste 150 de lei, în condițiile în care în octombrie 2017 era vară la noi, s-a mers la mânecă scurtă și puteau să nu dea căldură. Au dat căldură doar cinci-șase ore în câteva nopți, cât să dezmorțească puțin caloriferele”, susține Constantin Enoiu.
Acesta, subliniem, a mers în audiență la directorul Termo Calor, Iulian Richițeanu, căruia i-a cerut să justifice cum s-a ajuns la uriașa sumă înscrisă pe factură. „S-au încurcat în minciuni și au refuzat să îmi pună la dispoziție datele cerute, deși totul ar trebui să fie transparent. Dl director a zis: «N-am eu timp de așa ceva, dacă îți place bine, dacă nu, dă-mă în judecată!». Un răspuns specific de director din perioada totalitară, nu democrație. M-am dus să vorbesc cu el și se făcea că se uită în calculator, în perioada de audiențe. E inadmisibil așa ceva! Nu știau cum s-o dea la întors să iasă ca ei, iar refuzul lor de a-mi pune la dispoziție datele cerute, deși nu e nimic secretizat, îmi dovedește că au ceva de ascuns”, mai spune Constantin Enoiu, revoltat că Termo Calor nu vrea să accepte montarea unui aparat de măsurare a energiei termice achiziționat din banii săi, deși legea nu interzice acest lucru.
„Legea nu interzice să se pună aparatul utilizatorului. Deci ce nu e interzis e permis. Mi-a răspuns dl director Richițeanu: «Poți să pui zece că nu le iau în considerare. Legea spune să îl iau în considerare pe al meu». Așa mi-a răspuns dl director Richițeanu, care habar n-are cum se face un calcul, e total paralel. Practic îi vorbeam limbi străine, deși trebuia să fie specialist în așa ceva. Îi ceream ceva concret și el mi-a spus: «N-am eu timp de așa ceva, dă-mă în judecată!» «Păi pierzi, omule, și pierzi față de tot orașul că nu m-ai furat numai pe mine cu temperaturile astea și cu șmecheriile astea!» «Și ce dacă!» Deci, practic ne sfidează”, e de părere Constantin Enoiu.

Publicat în Administratie

În această perioadă, mulți pensionari solicită, pe calea instanței, recalcularea pensiei iar pentru asta au nevoie de documente care să cuprindă salariul brut, grupa de muncă, după caz, sporuri etc. pentru a avea câștig de cauză.

Publicat în Administratie