În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 172 de controale. Astfel, la 28 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 47 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 22 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 600.000 lei.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 161 de controale. Au fost aplicate un număr de 10 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 41.500 lei.

Publicat în Administratie

Luni, 22 ianuarie, în prezența inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, împreună cu Camera de Comerț  Industrie și Agricultură Argeș, au derulat o sesiune de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Argeș. Temele propuse, precum modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, registrul general de evidență a salariaților au stârnit interesul angajatorilor și specialiștilor din domeniul relațiilor de muncă astfel încât, sala de ședințe pusă de dispoziție de CCIA a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea de participanți. Cu acest prilej, inspectorul șef al ITM Argeș, Mihai Oprescu și șefa Compartimentului Relații de Muncă, Anița Neacșu, au vorbit despre acțiunile intreprinse pentru transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, evoluția accidentelor de muncă în perioada 2016-2017 și activitatea de prevenire.

Mai puține cazuri de muncă nedeclarată, mai puține accidente de muncă

18 01Identificarea cazurilor de muncă nedeclarată a vizat un număr de 1898 de unităţi controlate, unde au fost identificaţi că folosesc muncă nedeclarată un număr de 189 angajatori, din care sancționați contravențional 172, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 3.562.000 lei. Au fost depistate 540 de persoane prestând muncă nedeclarată. În anul 2017, numărul angajatorilor care folosesc munca nedeclarată și numărul persoanelor identificate în astfel de cazuri a fost mai mic, constatându-se diminuarea muncii nedeclarate, fapt datorat efecienței acțiunilor de control dar și acțiunilor de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. Numărul dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă  a scăzut și el în 2017 la 103 față de 151 în 2016, iar accidentele soldate cu pierderi de vieți omenești au fost 8 în 2017, de la 17 în 2016. 

Amenzi în valoare de aproape 4 miliarde de lei

Serviciului control relaţii de muncă i-au fost repartizate un număr de 551 sesizări şi reclamaţii, din care până la data de 31.12.2017, 527 au fost rezolvate, iar restul sunt în curs de soluţionare. Principalele solicitări ale petenţilor au fost:
neplata salariului; neîncheierea contractelor de muncă; neacordarea concediului legal de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă; concedieri nelegale. În total, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 au fost efectuate un număr de 1916 controale. La unităţile unde au fost constatate încălcări ale legislaţiei muncii, inspectorii de muncă au dispus un număr de 1433 măsuri pentru intrarea în legalitate. Au fost aplicate 554 sancţiuni contravenţionale, din care 278 amenzi în cuantum de 3.817.700 lei.

ITM Argeș se plasează pe primele locuri

În anul 2017, respectarea prevederilor  privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor și ale   registrului general de evidenţă a salariaţilor a fost avută în vedere la un număr de 1899 angajatori. În urma acestor controale au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 157 angajatori, s-au aplicat 160 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 46.200 lei. În urma controalelor efectuate au fost identificate  462 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost înregistrate în termenul legal în registrul general de evidenţă a salariaţilor, valoarea totală a amenzilor aplicate în această situație fiind de 25.000 lei. În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017,  I.T.M Argeș a efectuat 73 controale privind modul în care angajatorii respectă prevederile legislației privind zilierii și au  aplicat 26 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi în cuantum de 23.000 lei. În ceea ce privește întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor a fost avută în vedere la un număr de 1899 angajatori. În urma acestor controale au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 157 angajatori, s-au aplicat 160 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 46.200 lei. «Este un  raport bun», a conchis inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, acesta subliniind că ITM Argeș se plasează pe primele trei locuri în plan național.

Publicat în Economie

Joi, 23 noiembrie, AOA Argeș, împreună cu ITM Argeș,  a organizat la casa „Dimitrie Dima” un simpozion pe teme legislative  în cadrul căruia s-au dezbătut noile prevederi din legislația muncii  și norme de securitate și sănătate în muncă.

La eveniment au participat reprezentanți de la 60 de firme importante din mediul economic argeșean și la cererea acestora  au fost analizate mai multe situații și spețe întâlnite în activitatea curentă.
Reprezentanții ITM Argeș au prezentat  agenților economici prevederile ordonanței 82/2017 adoptate de Guvernul României, pentru modificarea și completarea unor acte normative. Conform acestui act  publicat recent în Monitorul Oficial, toți angajatorii din România, indiferent că au un singur angajat sau câteva sute de angajați, sunt obligați să demareze negocieri colective cu proprii salariați în vederea majorării salariilor brute. Măsura vine în contextul trecerii contribuțiilor de pensii (CAS) și sănătate (CASS) în totalitate în sarcina angajaților. Obligația impusă de Executiv este valabilă pentru perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017.

Publicat în Economie

În urma numeroaselor solicitări de către sindicate, referitoare la depunerea în instanţă a dosarului pentru menţinerea reprezentativităţii, ITM Argeş consideră necesar informarea următoarelor:

Publicat în ACTUALITATE
Miercuri, 02 August 2017 18:10

A scăzut numărul accidentelor de muncă

Potrivit unei informări a ITM Argeș, în primul semestru al anului 2017, în județul nostru au fost înregistrate 61 de accidente de muncă, mai puține decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Din numărul total al accidentelor de muncă înregistrate, patru au fost mortale iar 57 soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Publicat în Economie

ITM Argeș a deschis o anchetă în cazul unui adolescent de 14 ani din Mușetești care a intrat în comă după ce a fost lovit de o grindă. Băiatul a fost transportat azi noapte la Spitalul Bagdasar din Capitală, fiind în stare critică. Adolescentul împreună cu un bărbat de 48 de ani, de la el din comună lucrau la acoperişul unei case din Budeasa. Bărbatul venise la Budeasa împreună cu doi fraţi, de 14 respectiv 17 ani, vecini de-ai săi. După ce acesta s-a apucat de treabă, a manevrat greșit o grindă de fixare pe acoperiș, s-a dezechilibrat și a căzut de la aproximativ 5 metri. În cădere, grinda l-a lovit în cap pe băiatul mai mic, lovitura fiind extrem de puternică. Și bărbatul s-a acchidentat la șold. Ancheta este în desfăşurare, existând suspiciunea că minorii au fost folosiţi la munca de construcţii, fără a fi respectate cele mai elementare reguli de protecţie.

Publicat în ACTUALITATE

# Scandal între sindicaliştii COMDATA Service şi asociaţii italieni
Sindicaliștii unuia dintre cei mai mari angajatori din Pitești, COMDATA Service srl,  firmă cu asociaţi italieni care prestează servicii pentru TELECOM Italia, speră să-și rezolve în instanță problemele cu patronii: salarii mici, sâmbete lucrate și remunerate derizoriu, condiții de muncă proaste, tensiuni.

Publicat în Dezvaluiri

Referitor la activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă la inspectorat, dispoziţiile art. 143 alin. (2) din Legea nr.62/2011 a Dialogului Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, impun, în sarcina părţilor, ca documentaţia să cuprindă următoarele:

Publicat în ACTUALITATE

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

Publicat în ACTUALITATE

Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională, salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute, de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
- cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
- cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.
Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional. Nerespectarea de către salariat a acestei dispoziţii determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă. Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 2