Nu doar la autoritatea publică locală găseşte nereguli Curtea de Conturi, ci şi la instituţii care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau coordonarea Primăriei şi Consiliului Local Câmpulung. Un recent control a evidenţiat probleme atât la Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, cât şi la unul dintre liceele din municipiu.

Potrivit inspectorilor care au realizat auditul la Casa de Cultură, deşi instituţia de cultură are personalitate juridică, „în organigramă şi statul de funcţii nu se regăseşte un post prin care să se realizeze activităţile specifice sectorului financiar-contabil” şi nici nu există un contract de prestări servicii cu vreun expert contabil. Din această cauză, nu există nici proceduri pentru detalierea proceselor şi activităţilor desfăşurate în domeniu. Până la finalul lunii iunie, trebuie să fie remediată această problemă. Numai că primarul Liviu Ţâroiu s-a arătat surprins de concluziile Curţii de Conturi, în condiţiile în care activitatea financiar-contabilă la Casa de Cultură este realizată de economiştii angajaţi la Muzeul Municipal. Aşa este situaţia de ani de zile, controale ale Curţii de Conturi au mai fost, dar niciodată nu a fost sesizată problema ca atare.
Nereguli au fost găsite şi la Liceul cu Program Sportiv. Şi este vorba de plăţi în avans şi plăţi considerate nelegale către o firmă în valoare totală de 19.677 lei. Mai mult, inspectorii au atras atenţia asupra faptului că este ignorată o măsură dispusă încă din anul 2012, cu privire la o plată în plus efectuată în 2011, în valoare de aproape 50.000 de lei. Referitor la acest din urmă caz, pentru soluţionarea problemei s-a apelat la instanţa de judecată.

Publicat în Administratie

Curtea de Conturi a făcut public în această săptămână raportul privind finanțele publice locale pe anul 2016 la nivelul județului Argeș. Iar cele mai mari nereguli au fost găsite la Spitalul Județean Argeș.

Și ce este cel mai interesant e faptul că pentru prima oară este făcută publică suma cu care fosta contabilă a țepuit Spitalul Județean: peste 4,9 milioane lei. Concret, iată ce scriu inspectorii Curții de Conturi legat de această fraudă: „Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la Titlul II „Bunuri și servicii”, art .20.04 - „Medicamente și materiale sanitare”, alineat 20.04.01 - „Medicamente”, în valoare de 3.988.688 lei, reprezentând sume achitate în contul unei societăți comerciale fără existenţa angajamentelor legale și fără contraprestație.
În timpul misiunii de audit, echipa de audit a recomandat conducerii entității luarea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
Conducerea SJU Pitești prin personalul de specialitate, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului entității prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de de 4.932.364 lei, din care 3.988.688 lei plăți nelegale și 943.676 lei dobânzi și penalități de întârziere”.
Reamintim, pe scurt, și modul de operare al Amaliei Dumitrașcu. Pe facturile emise erau trecute numele unor furnizori, însă contul trecut era al unei firme controlate de Amalia Dumitrașcu.
În orice caz, este foarte ciudat-și aici Parchetul ar trebui să facă verificări-cum Rodica Beșliu, cea care era directoare economică în perioada în care Amalia Dumitrașcu a comis frauda, nu a sesizat nimic în neregulă, deși sumele fraudate erau uriașe. Iar aici ori e vorba de o superficialitate crasă, ori de altceva...

O altă problemă: nu au fost înregistrate în contabilitatea spitalului medicamente și materiale sanitare de peste 806.000 lei

Revenind la raportul Curții de Conturi, acesta mai scoate la iveală și alte nereguli constatate la Spitalul Județean. Cum ar fi aceea că în evidența contabilă a spitalului nu au fost înregistrate medicamente și materiale sanitare în valoare totală de peste 806.000 lei.
Tot la Spitalul Județean Argeș au mai fost constatate neconcordanțe „între evidența contabilă sintetică a entității și situațiile analitice în ceea ce privește conturile 401 - „Furnizori” și, respectiv 462.01 - „Creditori sub 1 an”, în valoare totală de 1.160.357 lei”.

Publicat în Economie

Inspectorii Curții de Conturi au verificat activitatea firmei Apă Servutil Stîlpeni Mihăești, cea care furnizează apa în comunele Stîlpeni și Mihăești. Iar cea mai mare problemă descoperită legat de activitatea din 2016 a fost aceea că ”nu au fost stabilite, evidențiate, urmărite la încasare şi raportate, în totalitate, veniturile cuvenite societății din apa potabilă extrasă din subteran, achitată și distribuită în comunele Stîlpeni și Mihăiești. Astfel, nu a fost facturată și încasată cantitatea totală de 338.869 m.c. ( 909.428 mc – 570.559 mc), care evaluată la prețurile stabilite prin hotărârile celor două consilii locale, asociați ai societății, reprezintă suma de 1.023.095 lei”.

Publicat în Administratie

Curtea de Conturi a făcut public raportul privind finanțele publice locale pe anul 2016 la nivelul județului Argeș. Iar una dintre instituțiile unde au fost constatate nereguli este Școala Populară de Artă Pitești. Concret, spun inspectorii Curții de Conturi, ”Nu au fost stabilite, facturate, evidențiate în contabilitate și încasate venituri cuvenite bugetului entității în exercițiul financiar-bugetar al anului 2016, în sumă totală de 204.137 lei reprezentând taxele de înscriere ce se percep pentru frecventarea cursurilor de educație în toate domeniile artistice (muzical, artă plastică, coregrafie, arta fotografică etc.) și respectiv taxele de şcolarizare datorate pentru procesul de însuşire a meseriilor, a meşteşugurilor şi artelor tradiţionale și moderne, stabilite de Consiliul Judetean Argeș prin Hotărârea nr.276 din 18.12.2015, respectiv HCJ nr.215/28.10.2013”.
În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității au luat măsuri pentru înlăturarea abaterii constatate stabilind, că ”pentru anul școlar 2016-2017, aferent exerciţiului financiar-bugetar al anului 2016, nu au fost facturate, evidenţiate în contabilitate spre urmărire şi încasare venituri suplimentare în sumă totală de 204.137 lei din care 96.137 lei taxe aferente unui număr de 921 cursanți persoane fizice și 108.000 lei taxe aferente unui număr de 34 contracte de asociere încheiate și derulate în vederea afirmării identității locale prin conservarea, promovarea, transmiterea și valorificarea tradițiilor, specifice zonei încheiate cu persoane juridice - Unități Administrativ Teritoriale de pe raza județului Argeș, care au fost înregistrate în evidența contabilă a entității”.

Publicat în Actualitate

# Episodul 2. Raportul Curţii de Conturi Argeş. Ilegalităţile rectorului Gheorghe Barbu la Universitatea Piteşti # Mircea Bărbuceanu, liderul SLUP, acuză: Schema de succes de la Academica, încercată și la prăduirea Casei Universitarilor

În iunie 2009, o echipă de la Curtea de Conturi făcea un amplu control la Universitatea Piteşti, iar ilegalităţile descoperite acolo s-au întins pe zeci de pagini, unele dintre ele fiind foarte grave. Jurnalul de Argeş a solicitat Curţii de Conturi a României respectivul raport, iar în urmă cu câteva zile l-am primit. În plus, acum folosim și datele puse la dispoziția corpului profesoral de lector univ. dr. Mircea Bărbuceanu, liderul Sindicatului Liber din UPIT, în informarea din 18.02.2018, care tratează in extenso subiectul Casa Universitarilor. În ediţia precedentă am prezentat cum fostul rector Gheorghe Barbu i-a dat spaţii pe degeaba şi UPIT a plătit aproape un milion de euro lui Gigi Axinte, fără obiecțiuni, contrar legii. În acest număr vă prezentăm ilegalităţile comise tot de conducerea UPIT, privind Casa Universitarilor, care, ce să vezi, au același „modus operandi”, cu diferența că de data asta target-ul era de două milioane de euro.

Primăria Pitești a dispus aducerea clădirii la starea inițială. UPIT nu a auzit

5 01Ca urmare a controlului din iunie 2009, inspectorii Curţii de Conturi au găsit mari probleme şi în ceea ce priveşte Casa Universitarilor, constatând că aici au fost realizate „lucrări de construcţii, recompartimentare, modernizare, amenajare şi igienizare, fără a exista o documentaţie tehnico-economică, proiect de execuţie, autorizaţii legale şi caiet de sarcini”.
Curtea de Conturi spune negru pe alb cine erau responsabilii pentru cele de mai sus: rectorul Gheorghe Barbu, administratorul financiar Anişoara Profeanu şi Daniel Otobîcu. De altfel, în noiembrie 2008 UPIT fusese amendată cu 2.000 de lei de Primăria Piteşti pentru aceste nereguli. Totodată, Primăria Piteşti dispusese şi „oprirea executării lucrărilor, intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construcţie dacă sunt îndeplinite condiţiile legale ce se impun, ori, în caz contrar, aducerea imobilului la starea iniţială”. Primăria Pitești a dispus, însă Universitatea Pitești nu a auzit, pentru că nici până în ziua de azi nu s-a adus „imobilul la starea ințială”. În ce stare este imobilul acum se poate vedea în fotografiile alăturate. Adică, într-un viitor foarte apropiat, Casa Universitarilor va ajunge o grămadă de moloz.

După modelul „Academica”, utilitățile sunt plătite tot de UPIT

Tot legat de Casa Universitarilor, cei de la Curtea de Conturi au constatat că lucrările au fost „finanțate” prin două contracte de sponsorizare ce nu respectă prevederile legale. Este vorba de un contract de sponsorizare în valoare de 870.000 lei încheiat cu Daniel Otobîcu şi de altul de 120.000 lei încheiat cu administratorul financiar Anişoara Profeanu, ambii angajaţi ai UPIT. Inspectorii Curţii de Conturi scriu clar că acele contracte de sponsorizare au fost făcute cu încălcarea legii, întrucât sponsorizarea poate fi efectuată doar pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ, ceea ce nu se potrivește cu activitatea de cârciumă, intenția declarată pentru „modernizarea” Casei Universitarilor.
Încă o problemă mare: „pentru realizarea ilegală a amenajării Casei Universitarilor au fost suportate fără temei legal utilităţile (energie electrică, apă, canal), din venituri proprii ale Universităţii din Piteşti”.

Targetul pierderilor UPIT = două milioane de euro

5 facsimilMult mai limpede și mai plastic dezvăluie Mircea Bărbuceanu, liderul Sindicatului Liber din UPIT: „tactica pusă la punct de Gheorghe Barbu și Daniel Otobîcu acum 4 ani relativ la Casa Universitarilor! Nu trebuie să vă așteptați la ceva nou, ingenios, nemaiîntâlnit! Este aceeași schemă aplicată de toți foștii securiști care au devalizat această țară de ani de zile și care a făcut să-i dăm lui Gheorghe Axinte (și lui Gheorghe Barbu?) 1 milion de euro pe baraca ACADEMICA...
Pas.1: Daniel Otobîcu (consăteanul lui Gheorghe Barbu...) este adus în interiorul Universității. Pas. 2: Din cauza lipsei diplomei de bacalaureat a acestui apropiat al lui Gheorghe Barbu, nu se putea pune în funcție de șef, așa că în funcția de administrator la Casa Studenților urma să fie adusă fina acestuia, Anișoara Profeanu. Pas. 3: Cei doi vor începe să investească „benevol” în repararea „absolut necesară” a Casei Universitarilor, „Universitatea” declarând acordul și necesitatea, dar neavând bani pentru așa ceva. Pas. 4: După un scurt timp, aceștia urmau să solicite Universității înapoierea cheltuielilor făcute cu... reparațiile, prezentând facturi de peste 60 miliarde de lei vechi (la momentul înțelegerii era vorba de 2 milioane de euro). Pas. 5: Universitatea nu putea să returneze acești bani. În consecință, Otobîcu ar fi dat în judecată Universitatea pentru înapoierea cheltuielilor. Pas. 6: Prin hotărâre judecătorească, aranjată de prietenii din justiție ai lui Gheorghe Barbu - plătiți tot de noi ca profesori!!! - s-ar fi obținut fie un contract de cesiune pe... zeci de ani (până la stingerea datoriilor!), fie cedarea Casei Universitarilor către Daniel Otobîcu. Varianta a doua era cea „agreată”! Pare de domeniul filmelor cu mafioţi de la TV. Însă schema ați văzut-o aplicată la ACADEMICA. În plus ar fi urmat și Centrul de Calcul. O clădire administrată de SSIF, un S.A. care are în acționariat tot neamul Barbu, sef pe Nicolae Barbu, Director Economic pe Niculina Barbu, jurist pe doamna Moraru Doina (!!!). În aceste zile Gheorghe Barbu, pe ultima sută de metri, îi «externalizează» serviciile de curațenie și pază!!!”
În încheiere, mai amintim și faptul că în raportul Curții de Conturi se spune și despre alte ilegalități, cum ar fi închirierea unor camere pentru firmele de telefonie Vodafone și Orange, tot fără licitație. Însă, în comparație cu ilegalitățile care au adus Universității Pitești pierderi de milioane de euro, singura asemănare poate fi doar lipsa de respect față de banul public, un numitor comun al întregii activități post-revoluționare a rectorului Gheorghe Barbu.

Publicat în Dezvaluiri

# Raportul Curţii de Conturi, explicit: ilegalităţi ale rectorului Gheorghe Barbu la Universitatea Piteşti # Curtea de Conturi a trimis Jurnalului de Argeș raportul ce scoate la iveală zeci de ilegalități comise

În iunie 2009, o echipă de la Curtea de Conturi făcea un amplu control la Universitatea Pitești, iar ilegalitățile descoperite acolo s-au întins pe zeci de pagini, unele dintre ele fiind foarte grave. Controlul Curţii de Conturi a fost determinat de dezvăluirile liderului de sindicat Mircea Bărbuceanu. Jurnalul de Argeș a solicitat Curții de Conturi a României respectivul raport. Iar în urmă cu câteva zile Curtea de Conturi a trimis Jurnalului de Argeș acest raport. Un document incendiar, ale cărui concluzii le prezentăm în continuare.

Contractul pentru închirierea imobilului Academica, manual de jefuirea banului public

În martie 2003, UPIT închiria firmei Argecom în vederea deschiderii unui restaurant, o suprafață de 429 m.p. pe o perioadă de 25 de ani, contra unei chirii super-modice de 500 de euro/trimestru. Fiind vorba de doar 0,38 euro/mp/lună, s-ar putea spune că era euro-pomană, acordată de statul român lui Gigi Axinte prin intermediul rectorului Gheorghe Barbu. Dar nici așa nu le-a convenit celor doi. Așa că au prevăzut o perioadă de grație la plata chiriei de 5 luni după darea în folosință, și, ca să fie pomana-pomană, nu au prevăzut nicio chirie de la data încheierii contractului, 19.08.2003, până la darea în folosință a cârciumii, 01.01.2006. Nefiind prevăzută chiria, statul român, prin intermediul UPIT, nu a încasat nimic, după cum corect au observat inspectorii de la Curtea de Conturi. Spre mulțumirea bănească a dreptcredinciosului creștin Gigi Axinte și cea sufletească a făptuitorului Gheorghe Barbu. Făptuitor de fapte bune, să nu gândim cu păcat!  
Numai că, în primăvara lui 2006, în urma unui control de la Ministerul Educației, se constată că respectivul contract de închiriere a fost făcut împotriva legii, fără licitație. Drept urmare, echipa de control de la Ministerul Educației a recomandat conducerii UPIT (Gheorghe Barbu era rector în acea perioadă) rezilierea contractului. Însă, în loc să rezilieze contractul pentru că era nul de drept, fiind încheiat cu încălcarea legii, UPIT a declanșat acțiune în instanță pentru anularea contractului. În aparență, un fel de scărpinare la urechea stângă cu mâna dreaptă, dar pe banii statului. În timpul procesului, Argecom a formulat cerere reconvențională pentru acordarea de despăgubiri bănești, reprezentând contravaloarea construcției ridicate pe terasa închiriată inițial. Să remarcăm că la toată această mânărie pe banii statului este complice și Senatul UPIT, care a aprobat contractul, în forma lui ilegală, în ședința din 02.06.2003.

„Abuzat” fiind de stat, Gigi Axinte primește daune de aproape un milion de euro

6 facsimil01În mod suspect, pentru cine nu știa cârdășia dintre rectorul Gheorghe Barbu și Gigi Axinte, patronul ARGECOM și viitor lector universitar și inventator, cei de la UPIT nu au avut obiecțiuni. De fapt, cei de la UPIT au făcut alte fapte bune, tot pe banii statului, adică i-au dat aproape un milion de euro lui Gigi Axinte și, fiind mulțumiți de sumă, n-au mai declarat nici recurs, după cum îi obliga legea. Așadar, așa cum scriu cei de la Curtea de Conturi, „până la data de 17.06.2008, Argecom a fost despăgubită cu 2.540.000 lei, sumă alocată de la bugetul de stat de către Ministerul Educației”. Pe bună dreptate, inspectorii de la Curtea de Conturi impută celor de la UPIT „neutilizarea în justiție a tuturor căilor posibile de apel cu privire la despăgubirile stabilite de instanță”. Mai concret, „Universitatea din Pitești nu a formulat obiecțiuni la expertiza tehnică judiciară și nu a declarat recurs la sentința comercială pronunțată de Tribunalul Argeș, acceptând astfel plata unei despăgubiri în sumă totală de 2.901.856 lei fără a fi epuizate toate căile legale”.
Iată ce a răspuns, fără frică sau rușine, celor de la Curtea de Conturi fostul rector Gheorghe Barbu: „Din câte știu, s-a spus că recursul nu are sens deoarece Universitatea a obținut ceea ce a cerut, anularea contractului”. Niciun cuvânt despre ce spune legea și nici despre sumele uriașe din banii statului primite de Gigi Axinte, patronul firmei Argecom.

UPIT e păgubită cu acte. Rectorul Gheorghe Barbu nu înțelege!

Tot legat de spațiul de la Academica, oficialii Curții de Conturi au constatat că acesta a fost subînchiriat ilegal de către Argecom către Otto SRL, firmă la care asociat și... angajat muncitor la UPIT era Daniel Otobîcu. Angajat doar ca muncitor întrucât nu avea liceul, că fiind prieten cu Gigi Axinte, recte rectorul Gheoghe Barbu, s-ar fi încadrat să ajungă student și apoi cadru universitar. Curtea de Conturi i-a și nominalizat pe cei responsabili pentru sub-închirierea ilegală. Este vorba de foștii rectori Gheorghe Barbu și Gheorghe Secară, precum și directorul general administrativ Ion Broștescu. În plus, cei trei nu au luat măsuri nici în vederea intrării în legalitate prin anularea contractului de subînchiriere.
O altă problemă, care limpezește chestiunea, astfel încât să se înțeleagă mai ușor „modus operandi” al grupului infracțional care a prejudiciat Universitatea din Pitești cu sume uriașe. Valoarea contractului de subînchiriere între Argecom și Otto SRL a fost de 500 euro/lună, de trei ori mai mare decât contractul de închiriere între UPIT și Argecom, fapt ce dovedește că „instituția putea obține venituri de cel puțin trei ori mai mari pentru închirierea acestui spațiu”. Curtea de Conturi Argeș dixit.

Utilitățile consumate de Argecom, plătite ilegal tot de UPIT

Tot legat de contractul de închiriere încheiat între UPIT și Argecom pentru spațiul de la Academica, inspectorii Curții de Conturi au mai constatat, în iunie 2009, o altă mare pomană către Gigi Axinte: valoarea utilităților consumate de Argecom a fost suportată ilegal din fondurile Universității din Pitești în perioada 19 august 2003-1 martie 2009.
Curtea de Conturi a mai găsit și alte ilegalități privind clădirea Academica: aici se vindeau băuturi alcoolice și se organizau nunți, botezuri și mese festive. Asta deși HG 128/1994 prevede clar: „În incinta unităților de învățământ de toate gradele, se interzice comercializarea ori expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice”. (Va urma)

P.S. Întrucât Gigi Axinte avea liceul terminat când l-a cunoscut pe rectorul Gheorghe Barbu, a ajuns student la UPIT, apoi lector, apoi ditamai inventatorul, alături de liderul de sindicat Bărbuceanu Mircea și un profesoraș cam mincinos, Claudiu Șuțan.

Publicat în Dezvaluiri

# Primăria Ştefăneşti a făcut achiziţii prin două firme de consultanţă, deşi are compartiment de achiziţii # „Eu vreau să repar imaginea PSD-ului, prin tot ceea ce fac!”. Interviu de „colecţie”.
Cum rezumă primăriţa Jenica Dumitru criza de la Ştefăneşti

După ce Jurnalul de Argeș a scris în repetate rânduri despre blocajul de la Primăria Ștefănești, am intrat și în posesia raportului Curții de Conturi întocmit anul trecut. Un raport din care reies mai multe nereguli în instituția condusă de primărița Ioana Jenica Dumitru. Vi le prezentăm, pe puncte, așa cum au fost ele evidențiate de inspectorii de audit.

Neregulile din ograda Jenicăi. Punct cu punct...

1. Nu au fost stabilite, evidențiate și încasate venituri nefiscale cuvenite bugetului local al entității, în sumă de 155.407 lei, provenind din efectuarea serviciului de salubritate din Orașul Ștefănești.
Din analiza informațiilor puse la dispoziția auditului, în perioada 2015-2017 rezultă că până în luna aprilie 2017 UATO Ștefănești a plătit către SC Salubritate 2000 SA Pitești servicii de salubritate pentru un număr de 8.300 de beneficiari iar începând cu luna mai 2017, servicii de salubritate pentru un număr de 9.300 de beneficiari, fără însă a înregistra și în evidența operativă a compartimentului Impozite și Taxe numărul corespunzător de persoane pentru care au fost efectuate plățile. În concluzie, nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite spre încasare venituri cuvenite bugetului local de la beneficiarii suplimentari de servicii  în anul 2016, diferențe de încasat în sumă de 56.317 lei, nefiind evidențiate în contabilitate ca venituri de realizat, respectiv pentru anul 2017 diferențe de încasat în sumă de 38.885 lei.
7 Raport2. Nu a fost stabilită, evidențiată și încasată taxa pe teren și respectiv taxa pe clădiri în sumă estimativă de 5.364 lei, cuvenită bugetului local pentru imobilele din patrimoniul UATO Ștefănești, atribuite unui număr de 13 contracte de închiriere și concesiune, nefiind respectate prevederile codului fiscal. În timpul misiunii de audit personalul de specialitate a efectuat sarcina fiscală, rezultând venituri suplimentare în sumă de 6.137 lei din care debit în valoare de 5.364 de lei și majorări de întârziere de 953 de lei din care, în timpul controlului, s-a încasat suma de 1.602 lei.
3. Nu au fost stabilite, evidențiate și implicit nu au fost urmărite la încasare venituri reprezentând contravaloarea sumelor ce trebuiau recuperate în contul cheltuielilor de executare silită în valoare de 5.623 lei.
4. În exercițiul financiar bugetar al anului 2016 nu a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului UATO Ștefănești în vederea stabilirii situației reale a tuturor activelor, datoriilor, capitalurilor proprii ale entității a bunurilor și valorilor deținute sub orice titlu, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.
5. O altă problemă descoperită de Curtea de Conturi. Au fost efectuate plăți nelegale pentru Casa de Cultură - contul Achiziții alte cheltuieli de bunuri și servicii - în sumă de 40.433, reprezentând contravaloarea cadourilor acordate, în anul 2016, fără bază legală, copiilor școlari și preșcolari de pe raza Orașului Ștefănești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Echipa de audit a constatat cum conducerea entității audiate, la solicitarea directorului Casei de Cultură, a procedat la achiziția de produse alimentare din decembrie și achitate, tot în decembrie, în valoare de 40.433 lei.Valoarea totală a abaterii constatate și care se constituie în prejudiciu adus bugetului local este de 44.476 lei (40.433 plăți nelegale și 4.043 lei majorări de întârziere).
Problemele descoperite la Primăria Ștefănești nu se opresc aici. Potrivit documentelor puse la dispoziția echipei de audit, în cursul anilor 2016 și 2017, Primăria Ștefănești a  efectuat plăți pe bază de contract pentru prestări de servicii în domeniul achizițiilor publice către doi furnizori, respectiv S.C. CRISBOG EXPERT CONSULTING SRL Ștefănești-contract din septembrie 2016, pentru care s-a plătit suma de 20.000 de lei (din care 6000 de lei aferentă anului 2017) și SC IBC PERFORM SRL București - contract încheiat în aprilie 2017, pentru care s-a plătit în anul 2017 suma de 26.299 lei, deși primăria are doi angajați la compatimentul Achiziții Publice care au sarcini de serviciu potrivit fișei postului, în domeniul achizițiilor
publice. O altă neregulă - nerespectarea legii Finanțelor Publice și OUG privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

*** *** ***

„Eu vreau să repar imaginea PSD-ului, prin tot ceea ce fac!”

# Intru direct în subiect. Ați recuperat până la 31 ianuarie 2018, așa cum cere Curtea de Conturi, prejudiciul de 155.407 lei rezultat din neîncasarea taxelor de salubritate?
- Nu, dar am făcut toate demersurile și de asta ne ocupăm. Nu am reușit până acum să recuperăm toată suma, că nu aveam cum, dar am făcut demersuri și tot recuperăm la bani. Am făcut-o fără Hotărâre de Consiliu Local, pentru că nu au aprobat recuperarea, așa cum ne-a spus Curtea de Conturi. Le-am solicitat acest lucru consilierilor, într-o ședință de consiliu, dar am demarat și fără ei, cred că nici nu au înțeles despre ce este vorba... Vă pun la dispoziție  adresa noastră făcută către Salubritate, în care cetățenii doresc desființarea rampei de gunoi și înlocuire. Vorbesc despre toate zonele, unde am desființat deja și intenționez să desființez toate aceste platforme, aceste focare de infecție. Acolo unde este necesar mai păstrăm, dar acolo unde aveam zeci de reclamații, am pus camere de luat vederi și avertismente, dar tot se arunca gunoiul pe jos. Până la urmă am luat decizia să le desființăm. Avem aici, în tabel, toți cetățenii care au semnat.
# Ați realizat inventarierea patrimoniului, așa cum a cerut Curtea de Conturi?
- A fost și această măsură stabilită și aș vrea să subliniez că inventarul nu a fost făcut niciodată. Iar eu am dat dispoziție să se realizeze încă din a doua zi în care m-am instalat ca primar.
# În domeniul achizițiilor publice echipa de audit a constatat că s-a lucrat cu două firme de consultanță în condițiile în care aveți angajați la compartimentul Achiziții din cadrul Primăriei.
- Nu este ilegal și le-am trimis o adresă în care le explicam. Și dânșii au recunoscut că am dreptate.

„Mi se pare absurd să nu poți să dai burse și premii copiilor...”

# Vi s-a mai cerut să recuperați sumele cheltuite de la buget pentru cumpărarea acelor cadouri, în decembrie 2016. Se arată în raport că ați făcut plăți fără acoperire legală, adică un prejudiciu estimat la suma de 44.476 lei...
- Aici am contestat. Suntem în instanță. Că am dat cadouri de Crăciun la o mie și ceva de copii... Dar au fost date pe semnătură, a semnat fiecare profesor, fiecare copil în parte. Fusese prins în buget. Doar la noi în Argeș și undeva prin Covasna a apărut această problemă, în rest pe nicăieri în România. Se fac plăți mai ales pentru copii. Adică nu poți să dai premii, nu poți să dai burse copiilor ai căror părinți plătesc taxe și impozite pentru acest oraș? Mi se pare absurd!
# De ce numai la noi în Argeș a apărut această problemă?
- Nu știu, am înțeles că s-a creat un precedent la Călinești și de acolo s-a creat problema asta, mi-au spus cei de la Curte... Am contestat, sper să câștigăm.
# De ce nu ați ținut ședința de Consiliu Local pe luna ianuarie?
- Am lucrat toată luna ianuarie la buget în speranța că bugetul va fi gata... dar nu am reușit. Vom avea ședință pe 15 februarie.
# Și dezbaterea bugetului?
- Dezbaterea am făcut-o pe fiecare zonă în parte, am mers pe teren și am vorbit cu oamenii despre problemele și nevoile pe care dumnealor le au.

„Sunt încă în PSD”

# Apropo, mai sunteți în PSD, că au apărut fel de fel de zvonuri?
- Da, sunt încă în PSD.
# Dar aveți demisia în sertar, am înțeles...
- Nu. A fost o glumă a unui consilier local. Nu, dar eu nu înțeleg... De ce partidul să fie supărat pe mine pentru că fac fapte bune și încerc să fac ceva în această localitate?! Chiar să pun o amprentă bună a PSD-ului, că în ultima perioadă ați văzut ce urât se vorbește despre PSD peste tot. Și eu vreau să repar imaginea partidului prin ceea ce fac.
# V-am întrebat asta pentru că, din câte am aflat, v-au cam luat de urechi liderii PSD Argeș la o ședință de la sfârșitul anului, ținută la primăria Ștefănești.
- M-au luat chiar pe 6 decembrie, când aveam luminițele orașului de aprins, împreună cu copii care așteptau disperați de două ore, iar dumnealor mă țineau în ședință. Și de fapt pentru ce? Că l-am comemorat pe Brătianu?! Era datoria mea istorică. Nu contează culoarea politică.
# Deci chiar v-au sechestrat șefii partidului, așa cum a ajuns la urechile noastre?!
- Da, m-au ținut în ședință fără să țină cont că au intrat copiii peste mine și m-au rugat „haideți, doamnă, să mergem!” Copiii avuseseră o activitate la Casa de Cultură, terminaseră și trebuia să aprindem luminile împreună.

„Stau pe un munte de istorie la Ștefănești, nu mă compar cu alte localități”

# Probabil că în acest context ați cedat nervos și ați spus că vă dați demisia...
- Da! Le-am spus atunci că dacă dânșii consideră că am ieșit din linia partidului... Însă din care linie am ieșit, că l-am comemorat pe Brătianu? Eu stau pe un munte de istorie aici, la Ștefănești, nu mă compar cu alte localități. Noi chiar avem din ce să facem evenimente aici, mai ales în anul Centenarului.
# V-ați declarat supărată și pe salariații sau consilerii care au făcut public faptul că vi s-a pus executare pe salariu pentru o datorie de 17.000-18.000 de euro. Ba chiar ați amenințat cu plângere la DIICOT...
- Era o chestie privată. Un credit. Toți avem credite. E un credit vechi din anul 2000 și nu știu cât.

„Am o viziune mai liberală”

# Nu are nicio legătură creditul cu ceea ce se zvonește despre o sumă de 22.000 de euro, pe care ați fi dat-o ca să fiți nominalizată candidat la primărie din partea PSD?
-  Nu am plătit niciun loc, niciodată. Și apoi, eu vin din privat. E normal că am o viziune mai liberală. E normal să faci credit, să cumperi terenuri. Am 87 de hectare de viță de vie la Drăgășani, am tot felul de investiții de genul ăsta.
# Dacă ar fi să părăsiți PSD, v-ați îndrepta către liberali?
- Nu. Eu sunt dezamăgită de aproape toate partidele din România. Nu mă încântă ideea de a merge dintr-o parte în alta. Îmi place să fac administrație, m-am implicat maxim, la ora șapte fără un sfert sunt aici, la primărie.
# Ce veți face pentru dezamorsarea crizei dintre dvs și Consiliul Local? Mai direct dintre dvs, primar PSD și consilierii majoritari, tot PSD?
- Concilierea este foarte importantă. Trebuie să ne înțelegem pentru binele orașului, nu pentru al nostru. Pentru binele comunității.

Publicat în Dezvaluiri

Conform unui raport al Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş, Primăria Bradu a plătit nelegal din credite bugetare pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de aproape două miliarde de lei vechi reprezentând contravaloarea fondurilor publice alocate, în perioada 2013-2015 Clubului Sportiv Atletic Bradu.

Publicat în Sport

# Ion Dumitru (foto), primarul de la Albota și președintele filialei Argeș a Asociației Comunelor din România, spune că decizia Curții de Conturi a fost atacată în instanță și că „legea este confuză” în această privință

Publicat în Administratie

Curtea de Conturi a României a publicat Raportul public, rapoartele referitoare la finanțele publice locale, precum și Raportul de activitate pe anul 2016.

Publicat în Actualitate