# Începe sesiunea de contractare la nivelul CAS Argeş pentru anii 2018-2019
Începând cu 1 aprilie a.c., la nivelul CAS Argeș va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale pe toate domeniile de asistență medicală, respectându-se dispozițiile legale ale H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. Conform actului normativ menționat, procesul de contractare se va finaliza pe data de 30.04.2018.
Pentru furnizorii care la dată de 31.03.2018 se află în relație contractuală cu CAS Argeș, contractele pentru anul 2017 se vor prelungi, prin acordulul părților până la dată de 30.04.2018, prin acte adiționale, urmând ca pe parcursul lunii aprilie 2018 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii.
Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale se regăsesc în HG nr. 140/2018. Toate informațiile referitoare la un nou proces de contractare, respectiv: lista documentelor necesare, calendarul contractării, precum și formulare tipizate, vor fi afișate atât pe pagină web a instituției: www.casag.ro, cât și la sediul instituției din b-dul I.C. Brătianu, nr. 62.
Noul act normativ aplicabil în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România din dată de 1.04.2018 cuprinde o serie de noutăți și prevederi care vizează creșterea accesului la servicii medicale și medicamente al persoanelor asigurate, transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, debirocratizarea și simplificarea procesului de contractare prin eliminarea anumitor documente, revizuirea modului de derulare a activității de îngrijiri la domiciliu.

 

Publicat în Administratie

Cele două procese în care centrul medical Mipet cere noi despăgubiri de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Argeş s-au mutat pe rolul Curţii de Apel Piteşti. Este vorba despre dosarele 2515/109/2014 şi 1201/109/2014, în care Mipet se judecă cu CAS Argeş pentru rezilierea abuzivă a contractelor de furnizare a serviciilor medicale, în 2007, când

Publicat în Dezvaluiri

Fost director medical al spitalului privat Muntenia Medical Hospital, al cărui principal acționar, SIF Muntenia, a investit în spital 12 milioane de euro. A ocupat mai multe funcții în administrația sistemului medical din Pitești:

Publicat în Culise

# Reportaj din saloanele Spitalului de Pediatrie Piteşti # Un salon de la etajul III, reabilitat recent, a fost vandalizat. Asistentele au fost nevoite să dea cu vopsea deşi secţia a fost reabilitată complet în urmă cu trei luni # 27 noiembrie 2016, un gardian al Spitalului de Pediatrie a fost bătut pe scările instituţiei până când a fost lăsat inconştient

Publicat în Actualitate
Miercuri, 25 Ianuarie 2017 14:25

Ce a decontat CAS Argeș în 2016

În anul 2016, bugetul CAS Argeș a fost de 578.477,59 mii lei și pentru cele mai importante asistențe medicale, instituția a decontat următoarele sume: pentru serviciile medicale din asistența medicală spitalicească suma de 220.182,12 mii lei; asistența medicală primară suma de 48.437,55 mii lei din care: 47.398 mii lei reprezintă activitate curentă și 1.039,55 lei reprezintă activitatea medicilor de familie în centrele de permanență aflate în relație contractuală cu instituția; pentru activitatea în asistența medicală pentru specialități clinice suma de 17.579 mii lei; pentru specialități paraclinice, s-a decontat suma de 17.413,58 mii lei iar pentru activitatea în asistenta medicală stomatologică, suma de 1.902,00 mii lei;

Pentru prestațiile medicale acordate în baza documentelor internaționale s-a decontat suma de 11.164,90 mii lei; pentru medicamentele cu și fără contribuție personală suma de 147.411,27 mii lei; pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale de sănătate, suma de 40.001,28 mii lei, iar pentru materialele sanitare specifice utilizate în programele de sănătate cu scop curativ suma de 2.648,95 mii lei; pentru dispozitivele și echipamentele medicale acordate asiguraților argeșeni, în funcție de afecțiune, s-a decontat suma de 6.767,00 mii lei.

În afară de acestea, CAS Argeș a decontat diferite sume petntru programele naționale precum programul național de boli cardiovasculare, programul național de oncologie, diabet zaharat, boli endocrine, ortopedie, transplant de organe,cel destinat bolnavilor cu insuficiență renală etc.
Tot pe parcursul anului 2016, CAS Argeș a eliberat un număr de 7109 carduri europene de sănătate și un număr de 479 certificate inlocuitoare ale acestora. De asemenea, au fost eliberate un număr de 363 formulare europene dintre care 37 formulare S2(Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate), fostul E 112. În ceea ce privește cardurile naționale de sănătate, la finele anului trecut, la sediul CAS Argeș se regăseau un număr de 7313 carduri naționale de sănătate neridicate de către asigurați și returnate instituției de către Poșta Română.

Publicat în Actualitate