În scopul creşterii calităţii actului de justiţie şi pentru asigurarea unei transparenţe sporite a procedurilor judiciare, printr-o decizie a preşedintelui Curţii de Apel Piteşti, începând cu data de 4 iunie a.c., Curtea de Apel Piteşti, împreună cu instanţele judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, va utiliza aplicaţia informatică „Info-dosar”, care va facilita accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului, transpuse în documente PDF. Curtea de Apel Pitești este a doua instanță din țară, după Curtea de Apel Cluj, care implementează această aplicație extrem de utilă.

Aplicaţia are capacitatea de a importa din sistemul ECRIS de repartizare a cauzelor documente editabile de instanţă şi care vor putea fi consultate în această manieră de către părţi, de la adresa de internet www.curteadeapelpitesti.ro, pe baza unui ID şi a unei parole de acces puse la dispoziţia acestora odată cu prima citaţie sau înştiinţare.  
Vor fi exceptate procedurilor de scanare dosarele confidenţiale, cele în materie de minori şi familie, precum şi alte cauze precizate expres.
Începând cu aceeaşi dată, va fi operaţională şi aplicaţia „Dosare on-line”, pentru început numai la nivelul Curţii de Apel Piteşti, urmând a fi extinsă până la sfârşitul anului 2018 şi la nivelul celorlalte instanţe judecătoreşti din circumscripţie.
După cum spune judecătorul Ion Rebeca, purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Pitești, ”această aplicaţie va permite consultarea on-line a desfăşurării şedinţelor de judecată în timp real, atât avocaţii, cât şi părţile vor putea cunoaşte în ce stadiu se află dosarul în care sunt implicate în şedinţa de judecată, respectiv, dacă au fost amânate sau dacă au rămas în pronunţare, permiţându-se astfel o mai bună informare a justiţiabililor în legătură cu dosarele aflate pe rol într-o anumită şedinţă de judecată”.

Publicat în Administratie

Prezentat astăzi în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Piteşti, afaceristul italian Nicola Inquieto, acuzat de asociere cu organizaţia criminală italiană Casalesi-o facţiune a Cammorei, a fost predat autorităţilor italiene pe o perioadă de 180 de zile. Vă prezentăm, în continuare, sentinţa instanţei: Solutia pe scurt: "În baza art. 112 rap. la art. 58 alin. 4 din Legea nr. 302/2004, admite cererea autorităţilor judiciare italiene, respectiv Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli – Italia şi dispune predarea temporară a persoanei solicitate INQUIETO NICOLA, către autorităţile italiene, pe o perioadă de 180 de zile, calculate de la data predării efective a acestuia, conform acordului încheiat de Curtea de Apel Piteşti şi Judecătorul de Cameră preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli – Italia şi care face parte din prezenta hotărâre. Acordul se încheie în baza art. 112 alin. 1 şi 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiţionată. Potrivit art. 112 din Legea 302/2004, dispoziţiile art. 58 alin. 1-5 şi 7 se aplică în mod corespunzător. Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare. Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent. Autoritatea Judiciară de executare, Curtea de Apel Piteşti, România dispune predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola către Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli, Italia, emitent al mandatului european de arestare, în următoarele condiţii: Predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola are loc în vederea efectuării urmăririi penale şi/sau judecăţii în cauza care stă la baza mandatului european de arestare emis de către Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli - Italia, în dosarul nr. 13200/14 R.G.N.R. şi 9748/15 R.G.I.P., ce a făcut obiectul hotărârii de amânare a predării nr. 53/F din 13 aprilie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, definitivă prin decizia nr. 399/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola se acordă pe o perioadă de 180 de zile calculate de la data predării efective, predare temporară pentru care acesta nu şi-a dat consimţământul. Persoana solicitată nu renunţă la regula specialităţii, conform art. 115 din Legea 302/2004, modificată. Predarea persoanei solicitate, pe teritoriul României, se va efectua de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, conform art. 111 alin. 1 din Legea 302/2004. Convenim ca toate autorităţile judiciare italiene implicate în procedura penală de urmărire penală, care fundamentează mandatul european de arestare, executat prin amânarea predării, prin sentinţa penală nr. 53/F din 13 aprilie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, definitivă prin decizia nr. 399/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectă termenul şi perioada de predare temporară, de 180 de zile calculate de la data predării efective. Autoritatea judiciară Italiană se obligă la returnarea persoanei solicitate după curgerea termenului de predare temporară, în stare de deţinere. Cheltuielile aferente preluării şi, ulterior, returnării persoanei solicitate Inquieto Nicola vor fi suportate de statul italian. În baza art. 103 alin. 6 şi 13 rap. la art. 58 alin. 3 din Legea nr. 302/2004, dispune arestarea provizorie a persoanei solicitate Inquieto Nicola în vederea predării, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data efectivei încarcerări. În baza art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004 , dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare. Ia act că persoana solicitată nu a mai consimţit la predarea sa către autorităţile judiciare din Italia, conform mandatului european de arestare emis de către acestea. Constată că în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, persoana solicitată a fost reţinută şi arestată preventiv în perioada 12 aprilie 2018 - 26 aprilie 2018. Cu contestaţie în termen de 24 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte arestarea şi în termen de 5 zile de la pronunţare pentru celelalte dispoziţii. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 mai 2018, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Document: Hotarâre 77/2018 11.05.2018Solutia pe scurt: În baza art. 112 rap. la art. 58 alin. 4 din Legea nr. 302/2004, admite cererea autorităţilor judiciare italiene, respectiv Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli – Italia şi dispune predarea temporară a persoanei solicitate INQUIETO NICOLA, către autorităţile italiene, pe o perioadă de 180 de zile, calculate de la data predării efective a acestuia, conform acordului încheiat de Curtea de Apel Piteşti şi Judecătorul de Cameră preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli – Italia şi care face parte din prezenta hotărâre. Acordul se încheie în baza art. 112 alin. 1 şi 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiţionată. Potrivit art. 112 din Legea 302/2004, dispoziţiile art. 58 alin. 1-5 şi 7 se aplică în mod corespunzător. Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare. Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent. Autoritatea Judiciară de executare, Curtea de Apel Piteşti, România dispune predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola către Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli, Italia, emitent al mandatului european de arestare, în următoarele condiţii: Predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola are loc în vederea efectuării urmăririi penale şi/sau judecăţii în cauza care stă la baza mandatului european de arestare emis de către Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli - Italia, în dosarul nr. 13200/14 R.G.N.R. şi 9748/15 R.G.I.P., ce a făcut obiectul hotărârii de amânare a predării nr. 53/F din 13 aprilie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, definitivă prin decizia nr. 399/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola se acordă pe o perioadă de 180 de zile calculate de la data predării efective, predare temporară pentru care acesta nu şi-a dat consimţământul. Persoana solicitată nu renunţă la regula specialităţii, conform art. 115 din Legea 302/2004, modificată. Predarea persoanei solicitate, pe teritoriul României, se va efectua de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, conform art. 111 alin. 1 din Legea 302/2004. Convenim ca toate autorităţile judiciare italiene implicate în procedura penală de urmărire penală, care fundamentează mandatul european de arestare, executat prin amânarea predării, prin sentinţa penală nr. 53/F din 13 aprilie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, definitivă prin decizia nr. 399/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectă termenul şi perioada de predare temporară, de 180 de zile calculate de la data predării efective. Autoritatea judiciară Italiană se obligă la returnarea persoanei solicitate după curgerea termenului de predare temporară, în stare de deţinere. Cheltuielile aferente preluării şi, ulterior, returnării persoanei solicitate Inquieto Nicola vor fi suportate de statul italian. În baza art. 103 alin. 6 şi 13 rap. la art. 58 alin. 3 din Legea nr. 302/2004, dispune arestarea provizorie a persoanei solicitate Inquieto Nicola în vederea predării, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data efectivei încarcerări. În baza art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004 , dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare. Ia act că persoana solicitată nu a mai consimţit la predarea sa către autorităţile judiciare din Italia, conform mandatului european de arestare emis de către acestea. Constată că în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, persoana solicitată a fost reţinută şi arestată preventiv în perioada 12 aprilie 2018 - 26 aprilie 2018. Cu contestaţie în termen de 24 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte arestarea şi în termen de 5 zile de la pronunţare pentru celelalte dispoziţii. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 mai 2018, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Document: Hotarâre 77/2018 11.05.2018"

Publicat în Actualitate

Astăzi de dimineață la Curtea de Apel Pitești a fost termenul dat, marți, la solicitarea judecătorului de anchetă preliminară de la Tribunalul din Napoli de eliberare a mandatului european de predare temporară a inculpatului Nicola Inquieto. Statul italian l-a trimis pe afaceristul stabilit la Pitești în judecată pentru infracțiuni în legate de asociere la organizația mafiotă Casalesi în timp ce, pe teritoriul statului român, Nicola Inquieto este, de asemenea, cercetat într-un alt dosar la DIICOT Buzău, motivul amânării de până acum, a extrădării sale. La solicitarea avocatului acestuia, care a cerut ca ședința să fie nepublică pentru că în sală se află jurnaliști, cu toate reprezentantul Parchetului de pe lângă curtea de Apel s-a opus, ziariști au fost scoși din sală. Motivul invocat de Nicola Inquieto, prin vocea apărătorului său a fost acela că ar fi fost supus unui „ linșaj mediatic” și că ar urma să fie puse în discuție documente „secrete”

Publicat în Actualitate

Sentinţă foarte blândă a magistraţilor Curţii de Apel Piteşti în procesul lui Andrei Caramelea, şoferul de 22 de ani care pe 30 martie 2017, în timp ce făcea drifturi cu un BMW în curtea Leoni Bascov a ucis o tânără şi a rănit cinci angajaţi. Acesta a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare. Sentinţa magistraţilor, publicată joi 5 aprilie, e definitivă. Practic, instanţa a respins apelul părinţilor victimei la sentinţa iniţială din 2 noiembrie 2017 a Judecătoriei Piteşti.
În urmă cu mai bine de un an, în martie 2017, o dramă produsă în curtea firmei Leoni de la Bascov făcea înconjurul țării și stârnea un val de emoție și revoltă. Pe 30 martie 2017, Andrei Caramelea (22 de ani) intra cu un autoturism BMW într-un grup de angajați, ucigând pe loc o tânără din Serbia – Irena Ilic (27 de ani) și rănind alte cinci persoane, dintre care două foarte grav. Deși 16 martori audiați au declarat la audieri că șoferul avea viteză mare într-o zonă în care limita de viteză era de 5 km/h, cu toate concluziile experților și filmările de la fața locului, magistrații Judecătoriei Pitești au dat dovadă de clemență, condamnându-l pe Andrei Caramelea închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.
Drama este cu atât mai mare cu cât tânăra ucisă era în ultima zi de lucru în România, iar peste trei luni avea programată nunta.

Publicat în Actualitate

# Verdictul va fi dat de Curtea de Apel Pitești. În primă instanță, Judecătoria Râmnicu-Vâlcea i-a condamnat pe interlopi la închisoare cu executare

Vineri, 15 martie, magistrații Curții de Apel Pitești vor da verdictul definitiv în procesul interlopilor care în ianuarie 2016 au bătut doi polițiști din Curtea de Argeș. În primă instanță, în iunie 2017, Constantin Dincuță și Mucenic Curpaș au fost condamnați de Judecătoria Râmnicu-Vâlcea la închisoare cu executare, Curpaș trebuind să plătească și despăgubiri de aproape o jumătate de miliard de lei vechi celor două victime. După un an și jumătate de procese, Constantin Dincuță a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare, pedeapsă la care se vor mai adăuga 1.197 zile închisoare dintr-un rest de pedeapsă neexecutat pentru o altă condamnare din 2015. În ceea ce îl privește pe Mucenic Curpaș, acesta a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare. Instanța l-a obligat pe Constantin Dincuță la plata a 17.500 lei despăgubiri către Laurențiu Iordache și 30.500 lei către Cornel Oprescu.
Sentința a fost însă atacată cu apel de către cei doi și procesul a ajuns la Curtea de Apel Pitești.
La începutul lui 2016, a făcut mare vâlvă cazul celor doi poliţişti din Curtea de Argeş bătuţi în plină stradă de către doi interlopi, în cursul nopţii de 15 spre 16 ianuarie. Aflaţi în misiune, şeful Biroului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipale Curtea de Argeş, subcomisarul Laurenţiu Iordache, şi agentul principal Cornel Oprescu au fost bătuţi crunt în parcarea Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş.

 

 

Publicat în Actualitate

# Reportaj la procesul argeşeanului suspectat de terorism

La Curtea de Apel Pitești a început în această săptămână procesul lui Ionuț Cătălin Bălan, zis „Ibrahim”, argeșeanul din Mușătești suspectat de terorism și că ar fi membru ISIS după ce s-ar fi radicalizat în Franța. Înainte de începerea procesului, am stat de vorbă pe holurile instanței cu Maria Bușcu-mama lui „Ibrahim” și Ionuț Abdelkader, băiatul său de cinci ani.

Abdelkader e bucuros că a vorbit cu „tati” la telefon în urmă cu câteva zile. „Tati are buba la ficat, dar va fi bine”, spune micuțul în timp ce mâzgălește ceva pe un caiet. Maria Bușcu ne spune mai multe: „Băiatu' meu are probleme cu ficatu' din cauza stresului. În arest are probleme și cu tensiunea. E greu, tare greu...” Se oprește brusc din conversație și zeci de lacrimi îi inundă obrajii.
De când „Ibrahim” e în arest preventiv, l-a vizitat o singură dată. „Băiatu' meu n-a făcut rău la nimeni. Mă rog să fie bine și să treacă peste perioada asta grea. Când am vorbit cu el acolo la arest mi-a zis că pentru el cel mai important e să fie bine ăsta mic, Abdelkader. Băiatu' meu suferă foarte mult că nu poate să fie lângă cel mic. Vă dați seama, e de aproape opt luni în arest și nu-i e ușor”, spune Maria Bușcu. O întreb cum se descurcă cu Abdelkader: „Ne-au ajutat mult frații din Germania și Franța (n.red.-se referă la comunitatea de pocăiți din cele două țări), i-au adus și jucării și haine la cel mic. Mă rog la Dumnezeu să nu îl ia statu' pe cel mic, că n-aș putea trece peste asta. Eu am grijă de el ca de ochii din cap”.
Din nou pauză de conversație, pentru că Maria Bușcu trebuie să îl monitorizeze pe micuțul Abdelkader, care a intrat pe sub o bancă și apoi s-a băgat în vorbă cu jandarmii de pe holurile Curții de Apel.

Doi martori sub acoperire audiați la proces

Maria Bușcu ne mai spune că tot ce își dorește e ca băiatul său să își dovedească nevinovăția. „Depinde foarte mult și de avocată asta, eu i-am dat multe documente, inclusiv caracterizări de la oamenii care îl știu pe băiatu' meu”, mai precizează mama lui „Ibrahim”.
Stă câteva minute de vorbă cu avocata, în timp ce eu devin baby-sitter temporar pentru Abdelkader, care îmi tot cere jucării. După ce vorbește cu avocata, care intră apoi rapid în sală, Maria Bușcu rămâne cu cel mic pe hol: „Mai stau puțin pe aici cu ăsta mic și apoi ne întoarcem acasă la Mușătești. E greu, ce să facem...” Oftează prelung și îi desenează lui Abdelkader o floare firavă pe caiet.
Intru în sala de judecată și îl văd pentru prima oară în carne și oase pe „Ibrahim”, primul argeșean suspectat de terorism. E tras la față și are un hanorac gri pe el. Aflu că doi martori sub acoperire vor fi audiați în circuit închis la un monitor, aceștia fiind într-o încăpere alăturată la Curtea de Apel Pitești. Vocile și fețele le vor fi distorsionate ca măsură de precauție.
Mai apuc să stau doar câteva minute în sală, deoarece judecătorul decide că ședința va fi una nepublică, având în vedere cazul extrem de delicat.

Cum a ajuns „Ibrahim” să fie suspectat de terorism

Ionuţ Cătălin Bălan a intrat în atenţia SRI în anul 2015, prezentând „indicatori specifici unei persoane aflate într-o etapă avansată a procesului de autoradicalizare“. Acesta s-a manifestat prin activităţi de propagandă teroristă, derulate în mediul relaţional şi on-line, în favoarea organizaţiei teroriste Daesh (ISIS), la care şi-a declarat adeziunea, potrivit unui comunicat SRI emis în iunie 2017.
În primavara anului 2015, Bălan a mers în zona unui obiectiv militar de pe teritoriul României, observând cu atenţie căile şi punctele de acces, precum şi modalitatea în care acesta este îngrădit, mai spun procurorii DIICOT.
Ionuţ Cătălin Bălan a lucrat timp de opt ani în Franţa, iar în 2015 a fost arestat de poliţia din Hexagon pentru câteva furturi. În scurtul timp petrecut într-o închisoare din Franţa, Ionuţ Cătălin Bălan a intrat în legătură cu mai mulţi tineri musulmani care l-au convins să se convertească la islamism.

Publicat în Actualitate

Zeci de judecători și procurori din Argeș au protestat astăzi, în jurul orei 15:00, pe scările Curții de Apel din Pitești. Aceștia sunt nemulțumiți de intenția Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Printre ei s-au numărat Marius Ștefan-prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și fostul prim-procuror Daniel Vișan.

Publicat în Actualitate

Prefectura Argeș a emis ordinul de încetare a mandatului pentru doi primari. Este vorba de edilul comunei Vlădești, Cristian Dică Hristu și de primarul comunei Mălureni, Alexandru Adrian Cristescu.

Publicat în ACTUALITATE

Recent, Curtea de Apel Pitești a dat o serie de soluții favorabile pentru zeci de învățători și profesori din Vâlcea care pierduseră, pe fond, procesele cu școlile de la care au cerut plata separată a cursurilor de educație fizică predate la clasele I-IV.

Publicat în Actualitate

# Așa a motivat Ciprian Onică (foto) solicitarea de a i se înlocui arestul preventiv cu cel la domiciliu # Un nou termen în procesul sclavilor de la Berevoeşti
Luni, 12 iulie, la Curtea de Apel Pitești a avut primul termen al apelului făcut de către primii stăpâni de sclavi din Berevoești condamnați la închisoare. Acum trei luni, cinci dintre cei 38 de stăpâni de sclavi de la Berevoești au fost condamnați de Tribunalul Argeș la închisoare cu executare, pedepsele fiind cuprinse între 3 și 5 ani și 4 luni de detenție.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 4